ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΚΟ A.S. Α.Ε. (ΚΟ) GRS404003006

2 ΕΛΤΟΝ ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) GRS397003005

3 ΚΕΚΡ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) GRS070083001

4 ΜΙΝ ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ” (ΚΑ) GRS237061007

5 ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) GRS387503006

6 ΟΛΥΜΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) GRS403003007

7 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) GRS345503007

* ,