ΜΕΤΚΑ: Ταμειακά διαθέσιμα 288,3 εκατ. – ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 165,5 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 81,6).

ΜΕΤΚΑ: Στη τιμή των 8,4000 ευρώ αποτιμάται σε 436 εκατ. ευρώ.

Και έρχεται τώρα και δημοσιεύει το 12μηνό της όπου εμφανίζονται – μεταξύ άλλων:-

ΚΕΡΔΗ 90,2 εκατ. ευρώ και πολλαπλασιαστής κερδών της 4,8(!!). Στο δ΄τρίμηνο πάντως δεν έβγαλε κέρδη.

Κύκλος εργασιών 609,3 εκατ. από 606,5 εκατ. πέρυσι. Κέρδη 90,2 εκατ. έναντι των 91,7 εκατ. στο περυσινό 12μηνο και ebitda 103,9 εκατ. από  101,9 εκατ. στο 2013.

Παραμένει στα top picks λαμβάνοντας υπόψη και την δυναμική των ταμειακών ροών, αλλά και τις δυνατότητες διανομής μερίσματος.

Ταμειακά διαθέσιμα 288,3 εκατ. ευρώ και θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 165,5 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 81,6 εκατ.).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 90% αφορά ενεργειακά projects και το 75% έργα εκτός Ελλάδας.

Το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2014 ο ρυθμός πιστωτικής συρρίκνωσης προς τις επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα, στα επίπεδα του 3,6% – 3,8%. Ωστόσο, το τραπεζικό σύστημα εξακολούθησε να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη την ύπαρξη μεγάλου αποθέματος προβληματικών δανείων στο ενεργητικό των τραπεζών.

 

Κατά συνέπεια, η πιστωτική επέκταση προς την πραγματική οικονομία παρέμεινε αρνητική, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας. Από τον Οκτώβριο του 2014 το οικονομικό και επενδυτικό κλίμα στη χώρα επιδεινώθηκε αισθητά, με κύρια έκφανση την κατακόρυφη άνοδο της απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου σε επίπεδα άνω του 9%.

 

Η αβεβαιότητα των αγορών όσον αφορά στην πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα, καθώς και το ενδεχόμενο πρόωρης απεμπλοκής της χώρας από το πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, ήταν παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη.

 

Η καθυστέρηση της επίτευξης συμφωνίας στο πλαίσιο αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, καθώς και η κλιμάκωση της πολιτικής αβεβαιότητας μέχρι τα τέλη του έτους, είχαν ανασταλτική επίδραση στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας.

 

Η υποχώρηση των προσδοκιών των καταναλωτών, η μείωση του ρυθμού επενδύσεων, η επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης και οι πιέσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ήταν φαινόμενα που έκαναν αισθητή την παρουσία τους κατά τις τελευταίες εβδομάδες του 2014.

 

Σε πίστωση των ανωτέρω η ΜΕΤΚΑ σε όλη τη διάρκεια του έτους, συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των συμβάσεων που έχει αναλάβει στο εξωτερικό, ενώ αντιμετώπισε αποτελεσματικά και το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μέσης Ανατολής. Η εταιρεία επιτάχυνε την εκτέλεση των έργων της διεθνώς, επιτυγχάνοντας υψηλά λειτουργικά κέρδη.

 

Κατάφερε, επίσης, να περιορίσει την έκθεσή της στην υψηλής επικινδυνότητας περιοχή του Ιράκ, συνάπτοντας συμφωνία με τη SEPCO III, για τη μεταβίβαση της ευθύνης εκτέλεσης του έργου στο Al-Anbar και την παροχή τεχνικής υποστήριξης έναντι προμήθειας.

 

Το 2014 η ΜΕΤΚΑ επιβεβαίωσε τη στρατηγική της στόχευση για αξιοποίηση ευκαιριών στην εγχώρια αγορά, με την ανάληψη έργων υποδομής. Σημαντική εξέλιξη ήταν η επίσημη ανακήρυξη της εταιρείας ως Αναδόχου του σιδηροδρομικού έργου αξίας 227 εκατ. ευρώ στη γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη, για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ.