ΜΕΤΚΑ: Εμφανής η υστέρηση σε όλες τις τελικές γραμμές της στο β΄τρίμηνο | Mikrometoxos.gr

ΜΕΤΚΑ: Εμφανής η υστέρηση σε όλες τις τελικές γραμμές της στο β΄τρίμηνο

05.08.2015 22:29

Με την Καθαρή θέση της να ενισχύεται στη λήξη του 6μήνου σε 510,8 εκατ. από 507,55 εκατ. το 2014 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης ανύπαρκτο, αφού διαθέτει ταμείο 245 εκατ. ευρώ και δανεισμό στα… 4,4 εκατ., δηλ. ουσιαστικά μηδέν.

ΠΑΝΤΩΣ στις 31.3.2015 η καθαρή της θέση ήταν στα 530,6 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα 288 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 257,7 εκατ. ευρώ έναντι των 362 εκατ. του 2014. 

Στα -21,11 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από +175 εκατ. ευρώ το 2014.

Αποτιμάται σε 397 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,78. Διαπραγματεύεται τώρα στα 7,6400 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 6,6000 – 11,7500 ευρώ…Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 0,3200 και την λογιστική στα 9,8200 ευρώ.

ΜΕΤΚ: Στα 29,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της από 54,5 εκατ. το 2014, με τα ebitda να υποχωρούν στα 46,3 από 67,6 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν από 71 σε 54 εκατ. ευρώ.

Στα 878,3 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού από 881,6 εκατ. το 2014. ‘Αυλα μόλις 2 χιλ. ευρώ!! Απαιτήσεις 363 εκατ. ευρώ από 305,7 εκατ. ευρώ. Αποθέματα 48,4 εκατ. από 50,5 εκατ. Υποχρεώσεις 367,3 εκατ. από 374 εκατ..

Στις 31.3.2015 απασχολούσε 345 άτομα έναντι των 512 πέρυσι, για αμοιβές κατέβαλε στο τρίμηνο το ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ. 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017