ΜΕΤΚΑ: Ό,τι πουν οι λεβέντες!!

ΜΕΤΚΑ:  

Η Καθαρή θέση της – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ έχει ενισχυθεί περαιτέρω στη λήξη του πρώτου τριμήνου στα 530,6 εκατ. ευρώ από τα 507,55 εκατ. το 2014.

Και με Δείκτη Δανειακής Μόχλευσης ανύπαρκτο, αφού διαθέτει ταμείο 288 εκατ. ευρώ και δανεισμό στα… 4,4 εκατ., δηλ. ουσιαστικά μηδέν.

Και την αποτιμούν σε 379 εκατ. ευρώ δηλαδή τα ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ της + … 91 εκατ. ευρώ. ΄Ο,τι πουν οι λεβέντες…

* ,