ΜΕΡΚΟ: ”Σπάσανε” τα… κοντέρ της κερδοφορίας! Στο 5,2 το Ρ/Ε

ΜΕΡΚΟ: Αν υπήρχε αποτελεσματική αγορά, αυτή η εταιρία θα έπρεπε να αποτιμάται τουλάχιστον 55 εκατ. ευρώ ήτοι 50% περισσότερο από την τρέχουσα κφση.
Η εντυπωσιακή επίδοση των λειτουργικών κερδών (9,85 εκατ. ευρώ) συνοδεύεται από μια σχεδόν εξωπραγματική επίδοση ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 8 εκατ. ευρώ. Και με άνοδο 90% από την έναρξη της χρονιάς 2013, οπότε τα σχόλια περιττεύουν…
Τα κέρδη της στο 2014 ανήλθαν σε 6,85 εκατ. ευρώ (960 χιλ. στο 2013), οι πωλήσεις της σε 19 εκατ. ευρώ (+13%), ο δανεισμός της μειώθηκε κατά 1 εκατ. στα 5 εκατ. και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο υγιέστατο 0,18.
Με το Ρ/Ε στο 5,2.