«Λουκέτο» σε 229.000 επιχειρήσεις μέσα σε επτά χρόνια

Μελέτη του ΚΕΠΕ καταδεικνύει το βαρύ πλήγμα που υπέστη η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2014.

Στις 229.000 υπολογίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2014, με αποτέλεσμα να χαθούν 700.000 θέσεις εργασίας. Τα στοιχεία προέρχονται από την μηνιαία μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, στο πλαίσιο της οποίας τα «λουκέτα» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδίδονται τόσο στην περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση, όσο και στα δομικά προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως ο μεγάλος βαθμός εξάρτησής της από την εγχώρια ζήτηση και την υποεπένδυση στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν μειωμένος κατά 26,6% σε σύγκριση με το 2008, προκαλώντας παράλληλα μείωση προστιθέμενης αξίας κατά 40,2% και της απασχόλησης κατά 29,3%. Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως το πλήγμα ήταν βαρύτερο για την κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μειώθηκαν σε διάστημα μίας επταετίας κατά 35%, η απασχόληση να συρρικνώθηκε κατά 36,3% και η προστιθέμενη αξία υποχώρησε κατά 41,5%.

Στην έρευνα του ΚΕΠΕ σημειώνεται πως η κρίση ενδέχεται να δημιούργησε σοβαρότερα προβλήματα επιβίωσης στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε σχέση με τις μικρές, καθώς το μεγαλύτερο μέγεθος τείνει να συνεπάγεται υψηλότερα πάγια λειτουργικά έξοδα, μεγαλύτερες δανειακές ανάγκες και ενδεχομένως μικρότερη ευελιξία ως προς την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Το ΚΕΠΕ διαπίστωσε πως οι κλάδοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους οποίους παρατηρούνται οι μεγαλύτερες απώλειες είναι οι κλάδοι των κατασκευών και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Ειδικότερα, ο κλάδος των κατασκευών καταγράφει απώλειες 82.000 επιχειρήσεων, 215.000 θέσεων εργασίας και 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προστιθέμενης αξίας και ο κλάδος του εμπορίου καταγράφει απώλειες 61.000 επιχειρήσεων, 206.000 θέσεων εργασίας και 9,6 δισεκατομμυριων ευρώ προστιθέμενης αξίας.