Λιγότερα έσοδα από τουρισμό και ναυτιλία μέσα στο 2016

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό και τη ναυτιλία μειώθηκαν κατά 2,9 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, μικρότερο κατά 919 εκατ. ευρώ από τα 2,1 δισ. ευρώ της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών δεν αντιστάθμισε την πτώση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών να επιδεινωθεί. Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων επίσης επιδεινώθηκε, ενώ βελτιώθηκε το ισοζύγιο των δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών ανήλθε σε 13,4 δισ. ευρώ και παρουσίασε βελτίωση κατά 729 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά τη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων και τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών, ενώ η αξία των αντίστοιχων εξαγωγών παρέμεινε σχεδόν στάσιμη.

Σημειώνεται ότι, σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 7,2%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ και οι εξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε πτώση κατά 1,7 δισ. ευρώ, στα 14,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 16,6 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2015.

Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από τη ναυτιλία κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και στην υποχώρηση των εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 600 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2015. Οι εισπράξεις από τη ναυτιλία ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από τον τουρισμό σε 13,1 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016κατά 4,7%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 4,2%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μικρό βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 541 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, κατά 87 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2015, λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και της πτώσης των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών εισοδημάτων.

Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 134 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης και κυρίως της ανόδου των καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέων.