Λεωφ. Αθηνών 110: Εν αφθονία μεν, εν συντομία δε… - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Λεωφ. Αθηνών 110: Εν αφθονία μεν, εν συντομία δε…

13.12.2016 10:55

ΑΓΟΡΑ 2017: Το γιατί η Ελληνική οικονομία είναι σε θέση να ξεκινήσει με καλύτερες προοπτικές το 2017 από ότι πέρυσι εξηγείται από τους άσσους που υπάρχουν στο μανίκι και οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν οικονομία και Αγορές.

 • Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίου μετά από 18 μήνες μπορούν να αρθούν μερικώς βοηθώντας την ομαλότερηροή του χρήματος, ενδεχομένως και την ταχύτερη επιστροφή των καταθέσεων.
 • Η Ελλάδα δικαιούται πλέον μετά από μια πλεονασματική χρονιά με οριακό ΑΕΠ να ανεβεί μία ή δύο βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα δώσουν ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις Αγορές.
 • Η εκκίνηση των επενδύσεων σε περιφερειακά αεροδρόμια, ΤΑΡ, Ελληνικό κ.α. μπορούν να βελτιώσουν τους δείκτες απασχόλησης οι οποίοι παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
 • Όλοι οι προηγούμενοι καταλύτες μπορούν να συνδράμουν στην επίτευξη του 2,7% και να αντισταθμίσουν ή να περιορίσουν τους κλυδωνισμούς που πιθανόν να προέλθουν από το εξωτερικό.
 • Αρκεί εσωτερικά να υπάρξει ηρεμία, φαινόμενο το οποίο αγνοείται από τα τέλη του 2009.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσες εταιρίες δημοσίευσαν μεγέθη στο γ΄ τρίμηνο το έκαναν για τρεις λόγους:

 • α) Είχαν κάτι καλό να πουν για το τρίμηνο που τελείωσε
 • β) είχαν κάτι καλό να που για το τρίμηνο που τρέχει
 • γ) ανακοίνωσαν γιατί έπρεπε.
 • Βέβαια κάποιες ανακοινώσεις εμπίπτουν και στις τρεις κατηγορίες.

Πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων, σημαντικά γεγονότα που αλλάζουν άρδην το πλαίσιο κερδοφορίας (Αίγυπτος, Κανονισμός VLTs, έκθεση της ΤτΕ για την πορεία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων κλπ) έκαναν πιο ενδιαφέρουσες τις ανακοινώσεις δίνοντας περισσότερη πληροφορία για την συνέχεια.

Συμπερασματικά ήταν ένα καλό τρίμηνο με υψηλές επιδόσεις, όχι απλά επειδή το περυσινό ήταν ένα από τα χειρότερα τρίμηνα όλων των εποχών αλλά επειδή έρχεται σε συνέχεια δύο ικανοποιητικών περιόδων που σε οργανικό επίπεδο ήταν βελτιωμένα.

Η ένσταση του μικρού δείγματος εταιριών γίνεται δεκτή όμως και πάλι οι εταιρίες που ανακοίνωσαν ευθύνονται /συνεισφέρουν πάνω από το 75% των κερδών του συνόλου, άρα η μεγάλη εικόνα είναι καλή και εξαιρετικά μάχιμη.

ΠΑΝΓΑΙΑ: Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12.12.2016.

ΠΑΝΓΑΙΑ (Ι): Καλόν θα ήταν να φρόντιζαν και για την… επέκταση των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους στο ταμπλό, γιατί είναι απαράδεκτον από της εισαγωγής της εταιρείας σε αυτό να έχει να επιδείξει σύνολον συναλλαγών ούτε καν 21 χιλιάδων τεμαχίων(!!)….

 • Αποτιμάται σε 1,03 δισ. ευρώ στη τιμή των 4,0400 ευρώ (-19,68% εφέτος με χαμηλό – υψηλό 3,2200 και 6,0300 ευρώ)

ΠΑΝΓΑΙΑ(ΙΙ): Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2016 αυξήθηκε κατά 4,3% και ανήλθε σε €85,9 εκατ. έναντι €82,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

 • Τα κέρδη προ φόρων περιόδου αυξήθηκαν κατά 6,0% (εννεάμηνο 2016: €58,8 εκατ., εννεάμηνο 2015: €55,4 εκατ.), μη λαμβανομένης υπ’ όψιν της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.
 • Επίσης τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,6% (εννεάμηνο 2016: €74,2 εκατ., εννεάμηνο 2015: €71,0 εκατ.).
 • Τα κέρδη περιόδου για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €38,5 εκατ. (έναντι ζημιών €3,1 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2015).
 • Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθε σε €1.179,6 εκατ. ή €4,62 ανά μετοχή.
 • Διένειμε προ ημερών προσωρινό μέρισμα 0,067 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), το οποίο είναι μέρος του μερίσματος της χρήσης 2016…
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017