Λερναία Υδρα – Δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη πολιτικής βούλησης ή στην ανεπάρκεια και τη διαφθορά των μηχανισμών

Κύριο Αρθρο 

Λερναία Υδρα

 

Οι πάντες αναγνωρίζουν πλέον ότι η μείωση της φοροδιαφυγής είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τη χώρα. Ταυτόχρονα, όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης σχετικής με το πρόβλημα έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται περί Λερναίας Υδρας.

 

Δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη πολιτικής βούλησης ή στην ανεπάρκεια και τη διαφθορά των μηχανισμών.

Οφείλεται επίσης στον τεράστιο αναλογικά αριθμό των αυτοαπασχολουμένων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά και στην εμπεδωμένη νοοτροπία ότι το κράτος είναι αντίπαλος και ο πολίτης μπορεί να το λεηλατεί ατιμώρητα, δίχως ηθικούς ενδοιασμούς.

Ακραίο -ωστόσο χαρακτηριστικό- παράδειγμα, το σύστημα φοροδιαφυγής που είχε στηθεί από υπαλλήλους του Δημοσίου στο πωλητήριο του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού!

Έντυπη K