ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ “SPIRIT OF PIRΑEUS”: | Mikrometoxos.gr

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ “SPIRIT OF PIRΑEUS”:

28.12.2014 16:10

Βρίσκονται ήδη στο πλοίο Spirit of Piraeus

Πατούνας Νίκος     Πατούνα Αλεξάνδρα      Πατούνας Γιάννης

Βραβορίτη Ματίνα      Τουζλούδης Γεώργιος      Νάνος Βασίλης

Τσαντακίδης Φώτιος      Θεοδωρίδης Αντώνιος      Κενανίδης Μάκης

Τσούκις Ευάγγελος      Νατσιοπούλου Ευαγγελία      Τσιλιόπουλος Κωνσταντίνος

Καλογεράκης Ιωάννης     Μαυραγάνης Βασίλειος    Σταμπολίτης Σωτήριος

Κωνσταντινίδης Ιωάννης    Ευτηριάδης Νικόλαος    Μέσκας Μιχαήλ

Κωνσταντινίδης Λεωνίδας     Σούφης Παναγιώτης    Τσόνας Αθανάσιος

Τσόνας Δημήτριος    Τσόνας Σεβαστιανός    Μάμιλλος Πετράκης

Φερμαντζής Αθανάσιος

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017