ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ- Απόκτηση ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών ΛΑΜΨΑ & ΚΡΙ-ΚΡΙ

Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  εγκρίθηκε   από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2017, η απόκτηση  από τη εταιρεία  της ιδιότητας  του Ειδικού Διαπραγματευτή  για τις μετοχές των εκδοτριών  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και  ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ως  ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017.

* ,