ΚYΡΙΑΚΙΔΗΣ Μάρμαρα: Εδώ υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη συνέπεια…

Εδώ υπάρχει πλέον εξαιρετικά μεγάλο παρελθόν συνέπειας. O όμιλος διανύει το 20ο[!!!] συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής κερδοφορίας ενώ οι εξαγωγές στο εξάμηνο έφθασαν πλέον το 76% στο σύνολο του κύκλου εργασιών.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις στην ιστορία της εταιρίας καθώς το β’ τρίμηνο έφθασαν οριακά το 80% με την Ασία να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος (σχεδόν 90%).

Κατά τα λοιπά ισολογισμός για σεμινάριο λογιστικής: Τζίρος εξαμήνου αυξημένος κατά 15% και μετατόπιση όλων των ωφελειών στην μείωση του κόστους και στις οικονομίες κλίμακας μέχρι την τελική γραμμή στα περιθώρια κέρδους.

Τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου στα 5,77 εκατ. ευρώ όταν η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας είναι μόλις 50,5 εκατ. ευρώ. [Τα προ φόρων κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 977 χιλ. ευρώ, εξ αιτίας της ζημίας που κατέγραψε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει η εισηγμένη ύψους 4,869 εκατ. ευρώ.]

Αν στο μέχρι τώρα αποτέλεσμα υπολογιστεί και το ότι το δεύτερο εξάμηνο είναι συνήθως πιο δυνατό, τότε οι πολλαπλασιαστές κερδών της εταιρίας είναι μάλλον σκανδαλωδώς μονοψήφιοι.

Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ: Ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας… υστερεί των Διαθεσίμων του κατά 1,3 εκατ. ευρώ  [8,6 εκατ. έναντι 9,9 εκατ. ευρώ] βοηθούμενος από δυνατές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 7,75 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Στα 46,2 εκατ. ευρώ η καθαρή θέση της και στα 50,52 εκατ. ευρώ η κφση στο ΧΑ. Στο +38,85% από την αρχή της χρονιάς. Εφέτος οι συναλλαγές της σε όγκο ανέρχονται σε 705 χιλ. τμχ. Κάτι περισσότερο από 88 χιλ. τμχ. τον μήνα… 
Η μετοχή έχει διαπραγματευτεί στο εύρος των 1,4800 με 2,7300 ευρώ και μέσος όρος της τα 2,1400. Εχει εφέτος διανείμει προμέρισμα και μέρισμα συνολικά 24 σεντς. 
 
Για αμοιβές σε μέλη του δ.σ και δ/ντικά στελέχη κατεβλήθησαν μόλις 125 χιλ ευρώ. To Προσωπικό ενισχύθηκε από 236 πέρυσι σε 289 άτομα εφέτος, στο +22%.
 
Με μονοψήφιο πολλαπλασιαστή κερδών ίσως και κάτω του 6, με ανύπαρκτο [υπό του μηδενός…] τον δείκτη της δανειακής μόχλευσης, με την σχέση P/bv στο 1,09 και με Ev/ebitda άνετα κάτω του 4.