Κ. Μίχαλος: Η ρύθμιση της βιωσιμότητας του χρέους θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης | Mikrometoxos.gr

Κ. Μίχαλος: Η ρύθμιση της βιωσιμότητας του χρέους θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης

03.11.2016 15:54

Στην Ευρω – Αραβική Σύνοδο με τίτλο “Εταίροι για την ανάπτυξη” που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, ο Πρόεδρος ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος στην ομιλία του ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή συμμετέχω στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αραβικού Κόσμου. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση, η οποία μπορεί να προάγει ουσιαστικά τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης όσο και σε θέματα ασφάλειας και σταθερότητας.

Η επιλογή της Ελλάδας ως «οικοδεσπότη» αναδεικνύει, θα έλεγα, τον ξεχωριστό ρόλο της χώρας μας, ως γέφυρας μεταξύ της Ευρώπης και των Αραβικών Κρατών. Η Ελλάδα, στο νοτιότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει ένα προνομιακό πεδίο συνάντησης των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων.  Είναι μια χώρα που διαθέτει σπουδαία γεωπολιτικά πλεονεκτήματα, αλλά και εξωστρεφείς, δυναμικές και αξιόπιστες επιχειρήσεις. Μια χώρα που είναι έτοιμη να κάνει το αποφασιστικό βήμα μπροστά, για την αναδιάρθρωση και τον παραγωγικό ανασχηματισμό της οικονομίας της.

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η χώρα κατάφερε να περιορίσει δραστικά τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες, που συνδέθηκαν με την εκδήλωση της κρίσης. Η εφαρμογή του τρέχοντος Προγράμματος Προσαρμογής βαίνει ομαλά, με την Ελλάδα να τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της.

Μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι οποίες είχαν ως στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας του θεσμικού πλαισίου και της κινητικότητας των εργαζομένων. Θετικά μεταρρυθμιστικά βήματα έχουν γίνει και στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό.

Σημαντικό στοιχείο προόδου αποτελεί και η ενεργοποίηση δομών που διευκολύνουν την επιχειρηματική δράση, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι υπηρεσίες αυτές, που παρέχονται από τα Επιμελητήρια της χώρας, συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης επενδύσεων, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και κόστος προς όφελος των επενδυτών.

Στις πρόσφατες θετικές εξελίξεις περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση ενός νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με κίνητρα για επενδύσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να πραγματοποιήσει ένα αναπτυξιακό άλμα στα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η πορεία αυτή μπορεί να επιταχυνθεί σημαντικά, στο βαθμό που θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε μια σειρά από τομείς.

Ο πρώτος αφορά την οριστική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη σταθερότητα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρέχοντος Προγράμματος Προσαρμογής ήρε μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας, που λειτουργούσε ανασταλτικά στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Συνοδεύτηκε, παράλληλα, από τη δέσμευση των εταίρων για την ανάληψη δράσεων με σκοπό την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Θεωρούμε κρίσιμο για την περαιτέρω σταθεροποίηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, οι δράσεις αυτές να προσδιοριστούν και να προγραμματιστούν άμεσα.

Η ρύθμιση της βιωσιμότητας του χρέους θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς τη χώρα, με άμεσο επακόλουθο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των επενδυτικών ροών. Παράλληλα, η ελάφρυνση του χρέους θα επιτρέψει την αναπροσαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας, η οποία αναγνωρίζεται πλέον και από το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Καλούμε, λοιπόν, τόσο την ελληνική κυβέρνηση όσο και τους εταίρους μας, να αναλάβουν θετικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης. Ταυτόχρονα, αναμένουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα την υλοποίηση μιας νέας σειράς μεταρρυθμίσεων, που θα βελτιώσει περαιτέρω το περιβάλλον άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μεταξύ των κυριότερων είναι η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές υπηρεσιών, με έμφαση στους κλάδους των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και του εμπορίου. Νέες μεταρρυθμίσεις αναμένονται και στην αγορά εργασίας, με υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, σημαντικές ευκαιρίες για εγχώριους και ξένους επενδυτές, αναμένεται να προκύψουν από την επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνουμε ένα μοντέλο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών, στα πρότυπα λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος. Πρόκειται για μια άκρως κερδοφόρα επιχείρηση, στην οποία το κράτος διατηρεί ποσοστό συμμετοχής, ωστόσο η διαχείριση ανήκει αποκλειστικά στον ιδιώτη επενδυτή. Ανάλογες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προτάσεις υπάρχουν σήμερα σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές, η ενέργεια, ο τουρισμός κ.ά. Υπάρχει, πιστεύουμε, ένα λαμπρό πεδίο συνεργασιών στον τομέα αυτό, μεταξύ ελληνικών και αραβικών επιχειρήσεων. Μέσα από την κοινή αξιοποίηση ευκαιριών, μπορούν να προκύψουν σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη, αλλά και μακροπρόθεσμα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα και οι χώρες του Αραβικού κόσμου συνδέονται με μια ξεχωριστή σχέση φιλίας και αλληλοεκτίμησης, η οποία στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της πολιτισμικής και θρησκευτικής ταυτότητας κάθε λαού. Θεωρούμε δεδομένη τη διάθεση των αραβικών χωρών να αναβαθμίσουν την οικονομική τους σχέση με την Ελλάδα και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που παρέχει, ως σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στις χώρες του Παρευξείνιου Τόξου. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται από το ενεργό ενδιαφέρον που έχει ως τώρα εκδηλωθεί, για επενδύσεις στη χώρα μας.

Εξίσου δεδομένη θεωρούμε την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αποτελέσουν αξιόπιστους, αποτελεσματικούς και χρήσιμους εταίρους. Η εξωστρέφεια, η ανταγωνιστικότητα και η υψηλή τεχνογνωσία δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν προτεραιότητα για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας. Αντίθετα, έχουν αποτελέσει τους κύριους στρατηγικούς μοχλούς, για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων ενάντια στην εγχώρια οικονομική κρίση. Πιστεύουμε ότι ο δρόμος της συνεργασίας είναι ανοιχτός. Υπάρχει η αμοιβαία βούληση, υπάρχουν οι ευκαιρίες. Και όσο η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιείται, θα μετασχηματίζεται και θα ανακτά την αναπτυξιακή της δυναμική, τόσο θα αυξάνονται και οι αμοιβαία επωφελείς συμμαχίες. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις επιχειρηματικές επαφές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Συνόδου».

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017