Κύριο Αρθρο: Το κόστος για τη χώρα – Κ –

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός και σημαντικός συνεκτικός κρίκος της χώρας με την Ευρωζώνη.

Οι διοικητές της Τράπεζας έχουν παραδοσιακά το αναφαίρετο δικαίωμα να ασκούν κριτική στην οικονομική πολιτική της κάθε κυβέρνησης.

Αλλωστε, τους το επιβάλλει ο θεσμικός τους ρόλος.

Οι συστηματικές επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών στον νυν διοικητή είναι ανεξήγητες και παραπέμπουν σε κυνήγι μαγισσών για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.

Η εκστρατεία αυτή κάνει, όμως, ζημιά και στη διεθνή εικόνα της χώρας, γιατί δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα αγνοεί τους βασικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Έντυπη Κ

* ,