Κυριακίδης: Μοιράζει και εφέτος χορταστικό μέρισμα…

Κυριακίδης: Εγκρίθηκαν διανομή μερίσματος και απορρόφηση θυγατρικής

Τη διανομή μερίσματος και την απορρόφηση της θυγατρικής Μάρμαρα Βωλακα Δράμας, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της FHL H. Κυριακίδης.

Συγκεκριμένα αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 5.655.516,64 ευρώ, ήτοι ποσού 0,24 ευρώ/μετοχή, το οποίο είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 267.792 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία (οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα) και, κατόπιν αφαίρεσης του ήδη διανεμηθέντος προσωρινού μερίσματος ποσού 0,10 ευρώ / μετοχή, διανομή μερίσματος ποσού 0,14 ευρώ/μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% δηλαδή καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος 0,126 ευρώ/μετοχή.
Επίσης ο πρόεδρος του δ.σ. ανακοίνωσε στους μετόχους ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την μητρική F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ της θυγατρικής της ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2015. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε στις 18.6.2015 και το ΔΣ της μετασχηματιζόμενης ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ.