Κυριακίδης Μάρμαρα: Επανέρχεται στο τερματικό προσκήνιο… | Mikrometoxos.gr

Κυριακίδης Μάρμαρα: Επανέρχεται στο τερματικό προσκήνιο…

22.01.2015 09:40
ΚΥΡΜ: Mε μόλις δύο αρνητικές εμφανίσεις στις τελευταίες (15) ανεβάζει σταθερά και μεθοδικά την τιμή της μετοχής του, σαράντα σεντς υψηλότερα από τα χαμηλά της στα 1,40 ευρώ πριν δεκαπέντε συνεδριάσεις.

Η μετοχή στο τελευταίο 12μηνο έχει διαπραγματευθεί στο εύρος των 1,3400 και 2,6000 ευρώ με μέσο όρο τα 2,0500 ευρώ και στο +24,14% από την τιμή της στις 21.1. 2015 στα 1,4500 ευρώ.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο γ.δ. υποχωρεί κατά 35,58%, από τις 1215 μονάδες της 21.1.2014.

Αποτιμάται σε 44 εκατ. με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1. Τα καθαρά κέρδη του στο 9μηνο διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. έναντι 4,91 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 31 εκατ. από τα 28,13 εκατ. ευρώ του 2013. Με ebitda 12,63 εκατ. ευρώ έναντι των 10,8 εκατ. πέρυσι…

ΚΥΡΜ: Αποθέματα: 6,16 εκατ. ευρώ (πέρυσι 5,4 εκατ). Απαιτήσεις από πελάτες 6,25 εκατ. ευρώ (πέρυσι 6 εκατ.). Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20,64 εκατ. ευρώ. (*Ταμειακά διαθέσιμα 4,6 εκατ. ευρώ.)

Στα 33,63 (από 22,8) εκατ. οι υποχρεώσεις του ομίλου. Μακροπρόθεσμες δανειακές 6,75 εκατ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες 4,43 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 2,43 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 20 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 45 εκατ. από 43,69 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. ανύπαρκτος. Στα 9,76 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 8,34 εκατ. του 2013.

Απασχολεί προσωπικό 245 ατόμων από τα 204 πέρυσι, ενώ για αμοιβές κατεβλήθη το ποσό των 1,13 εκατ. ευρώ. Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 0,9800 και την λογιστική του στα 1,8400 ευρώ.

 

Από το σημερινό ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017