Κ. Κουνάδης (Montenero Capital): Η δίκαιη τιμή στο ΧΑ και τα λάθη Λαζαρίδη, Μποτόπουλου - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Κ. Κουνάδης (Montenero Capital): Η δίκαιη τιμή στο ΧΑ και τα λάθη Λαζαρίδη, Μποτόπουλου

06.08.2015 05:19

Πολλαπλάσια οφέλη από την ελεύθερη αγορά και η προστασία των επενδυτών

http://bankingnews.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82/item/208710-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-montenero-capital-

Τις τελευταίες μέρες, αφότου επαναλειτούργησε η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ζούμε τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων και των όρων επαναλειτουργίας σε τέσσερα επίπεδα: ποιότητας της αγοράς, μείωσης του ανταγωνισμού, αρνητικού επηρεασμού των τιμών των μετοχών, και φυσικά αποθάρρυνσης των εισηγμένων εταιρειών και των επενδυτών.
Το καλό ερώτημα λοιπόν είναι: Υπάρχει εναλλακτική λύση στις παρούσες συνθήκες; Και ποια;
Προκειμένου να την εντοπίσουμε πρέπει να ανατρέξουμε στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), και στον βασικό της στόχο, που είναι, η θέσπιση κοινών κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα διαμορφούμενη αγορά διαθέτει πολλά διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες και προσφέρει μεγαλύτερη ρευστότητα και βάθος αγοράς, αποτελώντας έτσι ελκυστική επενδυτική επιλογή για τα εγχώρια και διεθνή κεφάλαια.
Ειδικότερα, η οδηγία MiFID μεταξύ των άλλων έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στον καθορισμό διαφορετικού επιπέδου προστασίας των πελατών, αναλόγως με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Κατηγοριοποίηση Πελάτη) σε ιδιώτες προβλέποντας στον μέγιστο βαθμό προστασίας αυτών και σε επαγγελματίες πελάτες προβλέποντας τον μέσο βαθμό προστασίας αυτών.
Περί «κατακερματισμού»
Η συγκεκριμένη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πουθενά δεν αναφέρει ή δεν προβλέπει «κατακερματισμός» στην έννοια του «Πελάτη – Επενδυτή» με βάση την εντοπιότητα του επενδυτή, δηλαδή δεν προβλέπει τον διαχωρισμό του «Πελάτη – Επενδυτή», σε εγχώριο ή ξένο επενδυτή. Υπό αυτήν την έννοια, η απόφαση του Υπουργών Οικονομικών αντίκειται κατάφορα αφενός στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφετέρου δε δημιουργείται και ένα κακό προηγούμενο θεσμικής παρέμβασης του κράτους στις χρηματιστηριακές αγορές, που ίσως να φτάνει ακόμη και στην γραμμή χειραγώγησης των μετοχών των εισηγμένων εταιριών του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Επί της ουσίας, οι περιορισμοί που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ουσιαστικά αποτελούν εμπόδια που δεν ευνοούν την αμέριστη ανταλλαγή μετοχών, δηλαδή δεν ευνοούν την δίκαιη αποκάλυψη της τιμής των μετοχών αφού υπάρχει επιβεβλημένη, διαβαθμισμένη και περιορισμένη προτεραιότητα στην λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση των εντολών στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία και από νομικής απόψεως αφού επιχειρείται περιορισμός στην επιθυμία του επενδυτή με βάση την εντοπιότητα του για όδευση εντολών (Αγοράς ή Πώλησης) μέσω των νομίμων χρηματιστών / διαπραγματευτών, και ως εκ τούτου ο αριθμός όδευσης και εκτέλεσης των εντολών γίνετε ακόμη μικρότερος με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η αποκάλυψη της δίκαιης τιμής μιας μετοχής.
Το πρόβλημα αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο αν λάβουμε υπόψη ότι τίθεται και σημαντικό ανταγωνιστικό θέμα αφού κατά την γνώμη μας το Χ.Α κινδυνεύει να μετατραπεί σε μία εξυπηρετούμενη αγορά η οποία από την φύση της ευνοεί την κερδοσκοπία.. Με την απόφαση αυτή αμφισβητείται ακόμη και το γεγονός αν η αγορά του Χ.Α., όποτε αυτή ανοίξει θα προσφέρει (ως οφείλει από την οδηγία MiFID) μεγαλύτερη ρευστότητα και βάθος στον «Επενδυτή – Πελάτη».
Η εξασφάλιση της «δίκαιης» τιμής
 
Επιπλέον των παραπάνω, η απόφαση αυτή ενδέχεται έμμεσα να οδηγήσει σε υψηλότερα κόστη, σε χαμηλότερη ποιότητα αφού σε μια τέτοια παρεμβατική αγορά οι τιμές των μετοχών θα εμφανίζονται με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα. Στην πραγματικότητα μια τέτοια απόφαση είναι αναποτελεσματική, άκρως προβληματική, αφού για πρώτη φορά η ΕΚΤ μέσω της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών παρεμβαίνει ωμά και μεταλλάσει το “DNA” των αγορών, αγνοώντας πλήρως την κοινοτική οδηγία MiFID. Είναι αδιανόητο να υπάρχει χρηματιστηριακή αγορά με διαφορετικά χαρακτηριστικά στον τρόπο λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης διακανονισμού και εκκαθάρισης εντολών, μεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών επενδυτών.
Ο μόνος μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την ενσωμάτωση των πληροφοριών και την διαμόρφωση των τιμών είναι η ίδια η χρηματιστηριακή αγορά, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο.
Πολλαπλάσια οφέλη από την ελεύθερη αγορά
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί με το άνοιγμα της αγοράς του Χ.Α τραυματίζουν περαιτέρω την ποιότητα της αγοράς του. Ο «κατακερματισμός» του επενδυτή βλάπτει την ποιότητα της αγοράς αφού θα αυξηθούν τα spreads, θα μειωθεί η ταχύτητα στην εκτέλεση της εντολής. Ο «κατακερματισμός» του επενδυτή υποδηλώνει μείωση του ανταγωνισμού, τουλάχιστον αύξηση της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας, ενώ θα μειωθεί η συνολκή αποτελεσματικότητα με ποιο πιθανό αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά και οι τιμές των μετοχών.
Αντιθέτως πιστεύουμε ότι, αν η αγορά αφεθεί ελεύθερη, τότε τα οφέλη για αυτήν θα είναι πολλαπλάσια λόγω αύξησης της ευρύτερης συμμετοχής των επενδυτών στην αποκάλυψη της δίκαιης τιμής και η οποία στο τέλος θα επικρατήσει χωρίς τις παραπάνω αρνητικές συνέπειες. Το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των επενδυτών.
Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για μια τέτοια ρυθμιστική πολιτική όσον αφορά τον διαχωρισμό και την πρόσβαση των επενδυτών στις αγορές. Αντιθέτως ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να είναι πιο επιζήμιος για το σύνολο των εμπλεκομένων στην χρηματιστηριακή αγορά. Οι αγορές είναι έξυπνες και αποτελεσματικές όταν η λειτουργία τους εξασφαλίζεται με τα λιγότερα για αυτές εμπόδια.
Κλείνοντας να σημειώσω ότι από μόνες του οι αγορές είναι αρκετά έξυπνες για να αυτορυθμίζονται, δεν χρειάζονται τέτοιου είδους παρεμβατισμοί όσο περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται, τόσο ποιο δίκαιη θα είναι η τιμή αποκάλυψη των τιμών των μετοχών τους και επομένως τόσο ποιο αποτελεσματικές θα είναι οι ίδιες.
Ο Κ. Κουνάδης είναι οικονομολόγος, Γενικός Διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Montenero Capital Markets Advisors.
www.bankingnews.gr

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017