Κλάδος Διυλιστηρίων: Εθισμένοι στην κρίση, εθισμένοι στα δύσκολα

 

Ποιος ήταν ο κλάδος νικητής που έσωσε την εικόνα της κερδοφορίας του α’ τριμήνου, τα μεγέθη, οι προοπτικές και η συνέχεια.

 

TOY: ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 

Πρέπει να αποτελεί ρεκόρ για τις ελληνικές επιχειρήσεις η παραμονή τόσων συνεχόμενων ετών σε ένα περιβάλλον σταθερά μειωμένης ζήτησης και χαμηλής και ακριβής ρευστότητας.
Όταν σε ένα τέτοιο κλίμα υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να απαντήσουν με ρεκόρ κερδοφορίας τότε αποτελούν περιπτώσεις που χρήζουν επενδυτικής προσοχής. Και τούτο διότι ο βαθμός δυσκολίας έχει πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ειδικά για όσους ομίλους έχουν στραφεί στο εξωτερικό και πρέπει να αντιπαρέλθουν εκτός από τον διεθνή ανταγωνισμό και τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό.
Οι διοικήσεις έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτή την όχι και τόσο τυχαία πετυχημένη πορεία καθώς η μία φόρα μπορεί να είναι τύχη, η δεύτερη σύμπτωση, η τρίτη όμως δείχνει συστηματικότητα.  Δεν είναι λίγες πια οι εταιρίες που έχουν αυτό το βαθμό συστηματικότητας στις οικονομικές τους επιδόσεις. Δύο όμως ξεχώρισαν πολύ στο ξεκίνημα αυτής της χρήσης.
Ο κλάδος που ξεχώρισε και έσωσε την εικόνα των εισηγμένων ήταν ο κλάδος διύλισης. Τα 60 εκατ. ευρώ από τα 149 εκατ. ευρώ που ήταν το σύνολο της κερδοφορίας των εμποροβιομηχανικών εισηγμένων εταιριών οφείλονται σε δύο εταιρίες.
Ευνοήθηκαν από την ανάκαμψη των διεθνών περιθωρίων –σχεδόν διπλασίασαν τα σχετικά περιθώρια σε σχέση με πέρυσι-, περιόρισαν το θόρυβο της αποτίμησης των αποθεμάτων –που παρόλα αυτά είχε όχι αμελητέα αρνητική συμβολή και  τέλος είδαν την εσωτερική αγορά να ανεβάζει στροφές λόγω της αύξησης της ζήτησης τόσο σε καύσιμα κίνησης όσο και σε πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικότερα:
Στα Ελληνικά Πετρέλαια η επίδοση των 154,5 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη θυμίζει τις παλιές καλές εποχές πριν το 2011 όταν ο όμιλος έτρεχε με  500 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης. Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από αποτίμηση αποθεμάτων τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 205 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 173 εκατ. ευρώ προήλθαν από την δραστηριότητα της διύλισης. 
Σε επίπεδο εσωτερικής κατανάλωσης η αύξηση της ζήτησης σε πετρέλαιο θέρμανσης οδήγησε σε αύξηση κατά 27% στα λειτουργικά κέρδη ενώ η εμπορία στο εξωτερικό εμφάνισε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας κατά 10% στα 10 εκατ. ευρώ.
Από τον τομέα των πετροχημικών ο όμιλος είχε θετική συνεισφορά 19 εκατ. ευρώ (έναντι 17 εκατ. ευρώ το α’ τριμ. 2014) ενώ από την συμμετοχή στην ΔΕΠΑ καταγράφονται μειωμένα λειτουργικά κέρδη κατά 20% λόγω της μειωμένης ζήτησης.
Η καθαρή δανειακή θέση αυξήθηκε λόγω των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης στα 2,1 δις ευρώ από 1,14 δις ευρώ στο τέλος του 2014 ενώ η προγραμματισμένη συντήρηση του Ασπροπύργου λόγω και του τραγικού δυστυχήματος αναμένεται να καθυστερήσει την λειτουργία της μονάδας κατά 15 ημέρες επιπλέον.
Στην Motor oil το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου ανήλθε σε 113,3εκατ ευρώ. Ο κλάδος διύλισης της μητρικής απέφερε 86.3εκ ευρώ EBITDA, ή 95.3εκ ευρώ  σε προσαρμοσμένο επίπεδο μετά την αποτίμηση των αποθεμάτων. για, εμφανίζοντας σημαντική βελτίωση άνω του 300% σε ετήσια βάση. Τα περιθώρια διύλισης βελτιώθηκαν παρά την μείωση των όγκων κατά 3,4% και την αρνητική επίπτωση 28 εκατ. ευρώ από συναλλαγματικές ζημιές.
Η μείωση στον τζίρο αποδίδεται στην μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου  ενώ η μείωση στις ποσότητες διύλισης αποδίδεται στην επιλογή καλύτερου μίγματος πετρελαίων που είχαν πολύ υψηλότερης απόδοσης αποτέλεσμα ( η παραγωγή μαζούτ είναι μειωμένη κατά 37,5% σε σχέση με την περυσινή περίοδο).
Η τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές άφησε την υπόσχεση μερίσματος μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου καθώς τα διεθνή περιθώρια διύλισης παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα ευνοώντας κερδοφορία και ρευστότητα. Στην προσεχή Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου θα προταθεί η επαναγορά μέρους των μετοχών από το ΧΑ.
Το άμεσο μέλλον προδιαγράφεται ιδιαίτερα ανθηρό για τον κλάδο. Κατά αρχάς οι δύο εταιρίες φαίνεται ότι δεν θα έχουν την επίπτωση άλλων αρνητικών διαφορών αποτίμησης όπως φαίνεται τουλάχιστον από την εξέλιξη των διεθνών τιμών του αργού.
Δεύτερον τα περιθώρια διύλισης συνεχίζουν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, υψηλότερα έως τώρα από το μέσο όρο του προηγούμενου τριμήνου.  
Κατά τρίτον οι προθεσμιακές τιμές αργού ευνόησαν στρατηγικές Contango τις οποίες εκμεταλλεύθηκαν αμφότερες οι δύο εταιρίες. Με πολύ απλά ελληνικά η στρατηγική αυτή έχει σίγουρο θετικό αποτέλεσμα όταν οι κοντινές προθεσμιακές τιμές συμβολαίων παράδοσης διαπραγματεύονται σε υψηλό Premium σε σχέση με την τρέχουσα τιμή  το οποίο ευνοεί την αγορά τους ακόμα και με μόχλευση.
Βασική προϋπόθεση για να είναι πετυχημένη η στρατηγική είναι η εταιρεία να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους ώστε  να μπορεί να κάνει φυσική παράδοση του προϊόντος σε μακρινούς μήνες. Δηλαδή η αγορά να προεξοφλεί την έλλειψη του προϊόντος σε μικρό βάθος χρόνου ή την έλλειψη ικανών αποθεμάτων λόγω ανωμαλιών στην ροή της προσφοράς.
Και τα δύο διυλιστήρια στο τέλος του τριμήνου βρίσκονται με γεμάτες τις δεξαμενές από αποθέματα γεγονός το οποίο αν και επέδρασε αρνητικά στις ελεύθερες ταμειακές ροές του α’ τριμήνου θα έχει σημαντικά οφέλη όταν τα συμβόλαια κλείσουν με την φυσική παράδοση των εμπορευμάτων.
Για τις δύο εταιρίες οι μέσες εκτιμήσεις της αγοράς για το 2015 εκτιμούν κερδοφορία για την μεν Motor oil 129 εκατ. ευρώ, ενώ για τα Ελληνικά Πετρέλαια 160 εκατ. ευρώ.
Πως κινήθηκαν τα αποτελέσματα των Διυλιστηρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2014, 2015 και 4ο τρίμηνο του 2014
Ελληνικά Πετρέλαια
2014
2014
2015
Δ (%)
Εκατ. Ευρώ
Q1
Q4
Q1
(2014 – 2015)
Όγκοι πωλήσεων (MTx1000)
2.790 
3.981 
3.616 
29,6% 
Πωλήσεις
2.077,0
2.227 
1.879,0
-10,5%
Λειτουργικά Κέρδη
25,0
-206 
155,0
83,9%
Προσαρμοσμένα Λειτ. Κέρδη
51,0
171 
205,0
75,1%
Καθαρά Κέρδη
-38,0
-227 
18,0
311,1%
Προσαρμοσμένα Καθ. Κέρδη
-19,0
53 
55,0
134,5%
Motor oil
2014
2014
2015
Δ (%)
Εκατ. Ευρώ
Q1
Q4
Q1
(2014 – 2015)
Όγκοι πωλήσεων (MTx1000)
3.290 
3.291 
2.857 
-13,2% 
Πωλήσεις
2.190,9
2.079 
1.622,0
-35,1%
Λειτουργικά Κέρδη
26,7
-74 
104,3
74,4%
Προσαρμοσμένα Λειτ. Κέρδη
38,7
121 
113,3
65,8%
Καθαρά Κέρδη
-8,2
-84 
41,7
119,7%
Προσαρμοσμένα Καθ. Κέρδη
0,7
61 
48,4
98,6%
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή