Κι άλλη σωστή κίνηση… Τροπολογία του υπ. Δικαιοσύνης για συγγενείς κρατουμένων

Τροπολογία του υπ. Δικαιοσύνης για συγγενείς κρατουμένων

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία θα μπορούν να κρατούνται σε κατ’ οίκον περιορισμό σύζυγοι, συμβίες και συγγενικά πρόσωπα ως δευτέρου βαθμού κρατουμένων «εφόσον η αποδιδόμενη πράξη οφείλεται σε σύγκρουση καθηκόντων
εξαιτίας της σχέσης αυτής».