Καρέλιας: Κάθε φέτος και πολύ καλύτερα, +60% τα καθαρά κέρδη... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Καρέλιας: Κάθε φέτος και πολύ καλύτερα, +60% τα καθαρά κέρδη…

31.03.2015 09:03

Οριακή μείωση τζίρου, αλλά εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη, στα προ φόρων κέρδη και τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, συναλλαγματικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων πέτυχε η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου (καθαρός χωρίς ΕΦΚ) ανήλθε στα 196,8 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 0,29% σε σχέση με το 2013, τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 42,74% στα 87,04 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, συναλλαγματικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν κατά 9,76% στα 74 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 63,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 60,02%.

Σε ότι αφορά το μέρισμα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί την 18η Ιουνίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 25,7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσό 9,30 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα, αφού αφαιρεθεί ο αναλογών φόρος, είναι αυξημένο κατά 9,41% σε σχέση με αυτό της χρήσης του έτους 2013, και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση της τάξης του 4,08% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα η εταιρεία σημείωσε αύξηση του καθαρού (χωρίς ΕΦΚ –Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) κύκλου εργασιών κατά 15,22%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς της Καρέλια στην ελληνική αγορά να συνεχίζει την ανοδική του πορεία κατά τους πρώτους μήνες του 2015, πλησιάζοντας το 13% στα τσιγάρα και το 16,8% στον λεπτοκομμένο καπνό, με ιδιαίτερα θετική πορεία των οικογενειών George Karelias andSons και Karelia Slims, ενώ πιέσεις συνεχίζουν να δέχονται τα σήματα οικονομικότερης λιανικής τιμής, αφού σημαντική μερίδα του καταναλωτικού τους κοινού έχουν στραφεί πλέον προς τα λαθραία τσιγάρα.

Εν τω μεταξύ, η σημαντικά ευνοϊκή ισοτιμία, για το μεγαλύτερο διάστημα του 2014 του δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με το Ευρώ, καθώς επίσης η συγκράτηση της διολίσθησης των τοπικών νομισμάτων και των τιμών των προϊόντων σε χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ήσαν κυρίως οι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση των περιθωρίων μικτού κέρδους των εταιρειών του Ομίλου.

Έτσι, ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 46,82% και 44,43% έναντι 46,57% και 43,75%, στη χρήση του 2013 για τον όμιλο και την εταιρεία, αντίστοιχα. Οι διεθνείς πωλήσεις την τρέχουσα χρήση κινούνται ανοδικά κατά τους πρώτους μήνες, με ιδιαίτερη θετική πορεία τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Βαλκανικής χερσονήσου

Ενώ επίσης θετική πορεία δείχνουν να καταγράφουν τα σήματα μας στις χώρες της Βορείου και Δυτικής Αφρικής, με αύξηση όγκου τόσο στα οικονομικότερα όσο και στα πιο κερδοφόρα σήματα.

————————-
Να και ένα Δελτίο Τύπου απόλυτα ειλικρινές και κατατοπιστικό…

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017