Κάπως έτσι είναι…

-Στην αρχή αυτοί μας είπαν ότι θα σας δώσουμε 7 δις €, αλλά εμείς είπαμε δεν τα θέλουμε και αυτοί είπαν εντάξει.

Μετά εμείς είπαμε ότι θέλουμε 2 δις € και αυτοί μας είπαν να κάνουμε αυτά που θα κάναμε για να μας δώσουν τα 7 δις € και εμείς είπαμε δεν τα κάνουμε και αυτοί είπαν εντάξει.

Μετά εμείς είπαμε ότι θέλουμε τα χρήματα και θα κάνουμε άλλα απο αυτά που μας είχανε πει να κάνουμε για να πάρουμε τα 7 δις αρχικά και τα 2 δις μετά, αλλα αυτοί είπαν ΟΧΙ εντάξει.

Μετά τους είπαμε ότι θά ξανακάνουμε άλλα απο αυτά που θα κάναμε για τα 7 δις, και τελικά μας είπαν εντάξει.

Μετά αυτοί ήρθαν και μας είπαν ότι αυτά που λέμε να κάνουμε για να πάρουμε τα 2 δις δεν είναι εντάξει και εμείς τους είπαμε εντάξει.

Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο.