ΚΡΙ ΚΡΙ: Ο καθαρός δανεισμός του παραμένει ανύπαρκτος

ΚΡΙ – ΚΡΙ: Με κέρδη 6,4 εκατ. στο 9μηνο (από 7,2 εκατ. πέρυσι) και πωλήσεις 67 εκατ. ευρώ έναντι 57,5 εκατ. ευρώ. Καθαρή θέση 41,9 εκατ. από 35,5 εκατ. στο 2013…

Τα ebitda ξεπέρασαν τα 8,26 εκατ. ευρώ (πέρυσι 9,9 εκατ.), ενώ ο καθαρός δανεισμός του ομίλου παραμένει ανύπαρκτος (μόλις μισό εκατ. ευρώ) αφού τα ταμειακά διαθέσιμα υπερτερούν αυτού κατά 9,5 εκατ. ευρώ περίπου.

Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 7,35 εκατ. {πέρυσι 2,76 εκατ. ευρώ} Με p/bv 1,44… και book value 1,2700 ευρώ…

Αποτιμάται σε 60,5 εκατ. ευρώ, με το υψηλό του για το 2014 στα 2,0700 ευρώ και χαμηλό στα 1,6500 ευρώ. Στο 1,8300 ευρώ τώρα…