ΚΑΡΕΛΙΑΣ:Η καλύτερη εισηγμένη και η καλύτερη μετοχή στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Η καλύτερη εισηγμένη και η καλύτερη μετοχή στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Οι υπόλοιπες μπροστά της είναι απλά… οδοντόκρεμες του … σωρού έως και του… πεταματού.  
 
Μετά από πολλά χρόνια τα έσοδα της ελληνικών συμφερόντων κατά 100% εταιρείας ξεπέρασαν αυτά των πολυεθνικών.Σημαντική στήριξη από τις εξαγωγές σε μια περίοδο όπου φουντώνει το πρόβλημα του λαθρεμπορίου τσιγάρων.Με γεμάτα τα ταμεία της [291,4 εκατ. ευρώ], χωρίς δανεισμό και υψηλή μερισματική απόδοση από την υπ.αρ. 1 εταιρεία και μετοχή του ελληνικού χρηματιστηρίου…

Χωρίς τραπεζικό δανεισμό ο όμιλος, πωλήσεις 180 εκατ. ευρώ και πάλι ενισχυμένες από τα 158,6 εκατ. πέρυσι, κέρδη 15,9 εκατ. από 11,3 εκατ. ευρώ. 

 
Τα ebitda ενισχύθηκαν σε 22,7 εκατ. ευρώ από 16,4 εκατ. Θετικές κατά 27,7 εκατ. ευρώ οι ταμειακές ροές του από λειτουργικές δραστηριότητες [πέρυσι 58,1 εκατ.]. 
 
Τα ίδια κεφάλαια από 321 σε 337 εκατ. ευρώ με την κεφαλαιοποίηση σε 621 εκατ. ευρώ και την P/bv στο 1,84.