Ιn & Out, παρατηρήσεις, σχόλια και επισημάνσεις για τον κόσμο των αγορών

Το γράψαμε στις 20 ΜΑΙΟΥ 2016 αλλά το επαναλαμβάνουμε γιατί πάντα παραμένει επίκαιρο και η ημερομηνία είναι μόνον αυτό που αλλάζει…

Το να ασχολούμεθα κάθε λίγο και λιγάκι με το τι και πως συνέβηκε το όλο χρηματιστηριακό αλισβερίσι, δεν μας χρησιμεύει σε τίποτα κι ούτε πρόκειται.

 • Εκείνο που πρέπει να φροντίσουμε του λοιπού, είναι να επανακτήσουμε την χρηματιστηριακή μας ψυχραιμία και σκέψη προχωρώντας στα περαιτέρω. [Πάντα αναφορικά με τις χρηματιστηριακές προθέσεις-κινήσεις και την εν γένει συμπεριφορά μας…]

Το παρελθόν, ο θυμός και η αγανάκτηση δεν θα σταθούν αρωγοί στο οποιοδήποτε νέο ξεκίνημα θελήσουμε. {Και εφ όσον φυσικά είμαστε σε θέση}… Αγνοούμε λοιπόν την παρελθοντολογία και ψυχρά + ψύχραιμα πορευόμεθα.

 • Εξετάζουμε μόνοι μας την κάθε περίπτωση που μας ενδιαφέρει και απλά ενημερωνόμεθα μέσω πηγών που μπορεί κανείς να εμπιστεύεται.

Αν δεν γνωρίζουμε – έστω κατά προσέγγιση – το τι και πως παίζεται στην αγορά μας, καλύτερα θα ήταν να μην ασχοληθούμε με αυτή. Κι αυτό γιατί η κατάληξη στο 99% των περιπτώσεων είναι ήδη γνωστή… Κανείς δεν προτίθεται ούτε και πρόκειται να μας χαρίσει χρήματα…

 • Πάρτε σφουγγάρι, διαγράψτε τα πάντα στον πίνακα και βάλτε ημερομηνία έναρξης 20 MAIOY 2016. Εστω, με ότι σας έχει απομείνει διαθέσιμο για την ενασχόλησή σας με το Χ.Α.

Μη το βάζετε κάτω, απλά χρησιμοποιείστε την πείρα που αποκτήσατε μέχρι τώρα πληρώνοντας μεγάλο τίμημα [… θεωρώντας το ως τα ακριβότερα δίδακτρα της ζωής σας]. Ο,τι έγινε, έγινε…

__________

ΣΧΟΛΙΟ (Μάνος Χατζηδάκης): Η ανατροπή στο ποδόσφαιρο αποτελεί ίσως την πιο εντυπωσιακή και πιο συναρπαστική εξέλιξη στην ροή του αγώνα. Θέλει μεγάλα ψυχολογικά αποθέματα για να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι πόσο μάλλον δε όταν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες και εχθρική κερκίδα.

 • Στο ποδόσφαιρο ωστόσο η αλλαγή του νικητή μπορεί να προέλθει και από τύχη.
 • Στις επιχειρήσεις η επιστροφή σε κερδοφορία έχει λιγότερο τύχη και περισσότερο σχεδιασμό και οργάνωση.
 • Σε κάθε περίπτωση δεν είναι τυχαίο όταν μια εταιρία επιστρέφει σε κέρδη που προέρχονται από τον οργανικό της ιστό.
 • Συνήθως οι χρονιές που συμβαίνει κάτι τέτοιο σηματοδοτούν καλύτερες μέρες για τους μετόχους και το μέλλον της επιχείρησης.

Related image

Και τούτο διότι μια διοίκηση μπορεί να γνωρίζει που βρίσκεται θεωρητικά το νεκρό σημείο (εκεί δηλαδή που μια επιχείρηση ούτε κερδίζει ούτε χάνει) αλλά στην πράξη κάτι τέτοιο είναι σαν να κυνηγάει κανείς την σκιά του.

 • Όταν κόβει μια εταιρία κόστος κόβει και κάποιες δραστηριότητες, τμήματα ή λειτουργίες. Η οικονομική συνέργεια όμως αυτού του κόστους για κάποια άλλη δραστηριότητα πιθανόν να ορίζει νέο σημείο ισορροπίας.
 • Σε μια οικονομία που βρίσκεται σε πτωτική τροχιά το να επιτευχθεί μέσω των αναδιαρθρώσεων η εμφάνιση κερδοφορίας έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ίσως τον μεγαλύτερο.

___________

Η Καθαρή θέση και ο αληθής προσδιορισμός της είναι πολύ δύσκολη… εξίσωση

Η Καθαρή Θέση είναι το σύνολο των επενδύσεων που έχουν εισρεύσει στην επιχείρηση συν τα αποθεματοποιημένα κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, αυτά δηλαδή που μετά την αφαίρεση της φορολογίας δεν μοιράζονται ως μερίσματα στους επενδυτές.

Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την Καθαρή Θέση τότε αρκεί να αφαιρέσουμε από το Ενεργητικό της επιχείρησης το σύνολο των Υποχρεώσεων της. Θεωρητικά αυτό που προκύπτει είναι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων όταν αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της.

Related image

 • Συνήθως ο υπολογισμός της δεν είναι απλός γιατί η πραγματική αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. των ακινήτων, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί.
 • Επίσης ορισμένα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται στα λογιστικά βιβλία με την τιμή αγοράς τους, κι όχι με την τωρινή αξία τους. Αυτή η παρατήρηση δημιουργεί ένα πρόσθετο λόγο επιφύλαξης:
 • Μια αρνητική καθαρή θέση ενδέχεται να εκφράζει μια ακόμα πιο δυσμενή κατάσταση ενώ η λογιστική απεικόνιση του τραπεζικού δανεισμού είναι μέγεθος που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η Καθαρή Θέση «αδικείται». Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν πολλά μετρητά που δεν μπορούν να απομειωθούν ή συμμετοχές και πάγια που δεν απεικονίζονται ορθά, έχουν μείνει δηλαδή σε ιστορικές τιμές κτήσης ενώ η αξία τους έχει βελτιωθεί από την κερδοφορία τους.

 • Αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στα Χρηματιστήρια αφού όσες εισηγμένες έχουν λογιστικό «λίπος» φροντίζουν να το δείχνουν προκειμένου να εξασφαλίζουν γραμμές χρηματοδότησης…
 • Χρησιμοποιώντας τα ως καλύμματα σε δάνεια ή να μπορούν να διανέμουν ικανοποιητικά μερίσματα στους μετόχους τους μέσα από την διανομή μέρους των αποθεματικών τους.

____________

ΑΓΟΡΑ-Σχόλιο [Από τον Θαν. Σταυρόπουλο]:

Στις Αγορές ισχύει ο κανόνας “δύο επί δύο κάνει πέντε μείον ένα”, δηλαδή “ας τρέξουμε και λίγο παραπάνω, ιδιαίτερα αν υπάρχει λόγος και διορθώνουμε μετά”. Η χρηματιστηριακή τάση και η κατάσταση της πραγματικής Οικονομίας, πράγματι εξαρτώνται η μία από την άλλη και υπακούν στους ίδιους νόμους, όμως είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν κινούνται παράλληλα.

Είναι το κλασικό παράδειγμα του ανθρώπου με τον σκύλο. Και οι δύο έχουν την ίδια κατεύθυνση και τον ίδιο τελικό προορισμό όμως ο σκύλος κάνοντας πολλά πίσω – μπρος, διανύει σαφώς μεγαλύτερη απόσταση από τον άνθρωπο!

Related image

Το ίδιο συμβαίνει και με τις κινήσεις των Αγορών, άλλες φορές προπορεύονται και άλλες φορές ακολουθούν την Οικονομία, κάνοντας πολλαπλάσια “χιλιόμετρα” αυτής!

Ασφαλώς και το παραπάνω παράδειγμα δεν πρόκειται να πείσει τους συντηρητικά σκεπτόμενους που τηρούν “απόσταση ασφαλείας” από τα δρώμενα στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλό… Ομως αυτή είναι η “λογική” των Αγορών και πολύ περισσότερο των “ρηχών” Αγορών, όπου ελάχιστες εντολές σε Δεικτοβαρείς τίτλους μπορούν να διαμορφώσουν κλίμα και διαθέσεις.

____________

Η Κεϋνσιανή Θεωρία Ζήτησης Χρήματος (Keynesian theory of money demand)

Η ζήτηση του χρήματος, σύμφωνα με τον Keynes, συνδέεται με το δίλημμα κάθε οικονομικής μονάδας μεταξύ: του ρευστού χρήματος που δεν αποφέρει τόκο αλλά δεν εμπεριέχει και τον κίνδυνο ζημιάς άλλων μορφών επενδύσεων που αποδίδουν εισόδημα αλλά εμπεριέχουν ρίσκο… Γι’ αυτό και στην κεϋνσιανή θεωρία η ζήτηση χρήματος ταυτίζεται με την προτίμησηρευστότητας.

Επίσης κατά τον Keynes, εκτός από το συναλλακτικό κίνητρο, οι οικονομικές μονάδες νιώθουν ασφαλείς να παρακρατούν επιπλέον ρευστά για την κάλυψη έκτακτων εξόδων(κίνητρο προφύλαξης) ή για να εκμεταλλευτούν επενδυτικές ευκαιρίες για να αυξήσουν τον πλούτο τους (κίνητρο κερδοσκοπίας).

Ενσωματωμένη εικόνα 1

Η κεϋνσιανή θεωρία μελετήθηκε και βελτιώθηκε από τους οικονομολόγους της δεκαετίας του 1950 κι αυτό κυρίως γιατί διευρύνθηκε το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών, με την ανάπτυξη των χρηματαγορών / κεφαλαιαγορών και τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα εμφάνιση νέων χρηματιστηριακών προϊόντων.

Αυτό είχε ως συνέπεια τη μελέτη της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου των επενδυτών, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων τους. Η ίδια θεωρία πάντως από το 1936 μέχρι σήμερα, αποτελεί τον άξονα όλων των μετέπειτα θεωριών ζήτησης χρήματος οι οποίες ουσιαστικά την συμπληρώνουν.

___________

ΑΕΕΑΠ: Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και υπερτιμήματος…

Πληρώνουν ετήσιο φόρο επενδύσεων με βάση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και των ταμειακών διαθεσίμων με φορολογικό συντελεστή 10% επί του εκάστοτε επιτοκίου παρέμβασης (επιτόκιο αναφοράς) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα. Ο ισχύων συντελεστής φόρου είναι 0,1% [10%*(επιτόκιο αναφοράς 0%+1%)].

Related image

 • * Απαλλάσσονται φόρου μεταβίβασης ακινήτων (3% ισχύοντος) κατά την αγορά ακινήτου, απαλλάσσονται του συμπληρωματικού φόρου επί των εσόδων από μισθώματα, και πληρώνουν μειωμένους συντελεστές φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ).
 • * Απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου επί των διανεμομένων μερισμάτων.Επισημαίνεται ότι στις ΑΕΕΠ υπάρχει υποχρεωτική διανομή του 50% των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών.

__________

* ,