Ισχύει το «Sell in May and go away»; - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ισχύει το «Sell in May and go away»;

14.04.2015 15:47

Του Ιωάννη Κουφού της Guardian Trust

Ένα από τα πιο γνωστά ρητά στην Wall Street είναι και το “Sell in May and go away”, δηλαδή “Πούλα τον Μάιο και φύγε”, το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη μιας μορφής εποχικότητας στην χρηματιστηριακή αγορά. Κατά πόσο όμως αυτή ή ρήση αποδεικνύεται και στην πραγματικότητα;

Θα διεξάγουμε μια απλή ιστορική μελέτη της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Industrial Average (DJIA) και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν επαληθεύεται στην πράξη το “Sell in May and go away”, ορίζοντας ως «εποχικότητα» το φαινόμενο κατά το οποίο μια χρονολογική σειρά δεδομένων τείνει να εμφανίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία επαληθεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ακολούθως εξετάζουμε 2 στρατηγικές 6μηνης τοποθέτησης στον δείκτη Dow Jones, όπου η πρώτη έχει σημείο ΕΝΑΡΞΗΣ την 1η Μαΐου, ενώ η δεύτερη έχει σημείο ΛΗΞΗΣ την 1η Μαΐου, για να δούμε συγκριτικά εάν λειτούργησε καλύτερα το 6-μηνο πριν την πρωτομαγιά ή το 6-μηνο μετά την πρωτομαγιά.

Παραθέτουμε έναν πίνακα με την απόδοση δυο στρατηγικών, επί κεφαλαίου επένδυσης 50.000 ευρώ, όπου στην στρατηγική Α παίρνουμε θέση στον δείκτη κάθε έτος από το 1960, κατά την περίοδο από 1/5 έως 31/10 και αντίστοιχα στην στρατηγική Β παίρνουμε θέση κάθε έτος από το 1960, κατά την περίοδο από 1/11 έως 30/4.

Απόδοση του δείκτη Dow Jones Industrial Average ανά εξάμηνο

Έτος

Στρατηγική Α, περίοδος επένδυσης 1/5 έως 31/10

Αρχική επένδυση 50.000 E

Στρατηγική Β, περίοδος επένδυσης 1/11 έως 30/4

Αρχική επένδυση 50.000 E

50.000 €

50.000 €

1960

-3,50%

48.250,00 €

16,90%

58.450,00 €

1961

3,70%

50.035,25 €

-5,50%

55.235,25 €

1962

-11,40%

44.331,23 €

21,70%

67.221,30 €

1963

5,20%

46.636,46 €

7,40%

72.195,68 €

1964

7,70%

50.227,46 €

5,60%

76.238,63 €

1965

4,20%

52.337,02 €

-2,80%

74.103,95 €

1966

-13,60%

45.219,18 €

11,10%

82.329,49 €

1967

-1,90%

44.360,02 €

3,70%

85.375,68 €

1968

4,40%

46.311,86 €

-0,20%

85.204,93 €

1969

-9,90%

41.726,98 €

-14,00%

73.276,24 €

1970

2,70%

42.853,61 €

24,60%

91.302,19 €

1971

-10,90%

38.182,57 €

13,70%

103.810,60 €

1972

0,10%

38.220,75 €

-3,60%

100.073,41 €

1973

3,80%

39.673,14 €

-12,50%

87.564,24 €

1974

-20,50%

31.540,15 €

23,40%

108.054,27 €

1975

1,80%

32.107,87 €

19,20%

128.800,69 €

1976

-3,20%

31.080,42 €

-3,90%

123.777,46 €

1977

-11,70%

27.444,01 €

2,30%

126.624,34 €

1978

-5,40%

25.962,03 €

7,90%

136.627,67 €

1979

-4,60%

24.767,78 €

0,20%

136.900,92 €

1980

13,10%

28.012,36 €

7,90%

147.716,09 €

1981

-14,60%

23.922,55 €

-0,50%

146.977,51 €

1982

16,90%

27.965,46 €

23,60%

181.664,21 €

1983

-0,10%

27.937,50 €

-4,40%

173.670,98 €

1984

3,10%

28.803,56 €

4,20%

180.965,16 €

1985

9,20%

31.453,49 €

29,80%

234.892,78 €

1986

5,30%

33.120,52 €

21,80%

286.099,41 €

1987

-12,80%

28.881,10 €

1,90%

291.535,30 €

1988

5,70%

30.527,32 €

12,60%

328.268,74 €

1989

9,40%

33.396,89 €

0,40%

329.581,82 €

1990

-8,10%

30.691,74 €

18,20%

389.565,71 €

1991

6,30%

32.625,32 €

9,40%

426.184,89 €

1992

-4,00%

31.320,31 €

6,20%

452.608,35 €

1993

7,40%

33.638,01 €

0,03%

452.744,13 €

1994

6,20%

35.723,57 €

10,60%

500.735,01 €

1995

10,00%

39.295,92 €

17,10%

586.360,70 €

1996

8,30%

42.557,48 €

16,20%

681.351,13 €

1997

6,20%

45.196,05 €

21,80%

829.885,68 €

1998

-5,20%

42.845,85 €

25,60%

1.042.336,41 €

1999

-0,50%

42.631,62 €

0,04%

1.042.753,35 €

2000

2,20%

43.569,52 €

-2,20%

1.019.812,77 €

2001

-15,50%

36.816,24 €

9,60%

1.117.714,80 €

2002

-15,60%

31.072,91 €

1,00%

1.128.891,95 €

2003

15,60%

35.920,28 €

4,30%

1.177.434,30 €

2004

-1,90%

35.237,80 €

1,70%

1.197.450,68 €

2005

2,40%

36.083,51 €

8,90%

1.304.023,79 €

2006

6,30%

38.356,77 €

8,10%

1.409.649,72 €

2007

6,60%

40.888,31 €

-8,00%

1.296.877,74 €

2008

-27,30%

29.725,80 €

-12,40%

1.136.064,90 €

2009

18,90%

35.343,98 €

13,30%

1.287.161,53 €

2010

1,00%

35.697,42 €

15,20%

1.482.810,09 €

2011

-6,70%

33.305,69 €

10,50%

1.638.505,15 €

2012

-1,40%

32.839,41 €

13,30%

1.856.426,33 €

2013

4,80%

34.415,71 €

6,70%

1.980.806,90 €

2014

4,90%

36.102,08 €

1,90%

2.018.442,23 €

Καθαρό Κέρδος/Ζημία

-13.898 €

Καθαρό Κέρδος/Ζημία

1.968.442 €

Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της παρελθοντικής δοκιμής μας (backtest), καθώς η στρατηγική Α αποδίδει καθαρή ζημία -13.898 ευρώ, ενώ αντίθετα η στρατηγική Β που υπακούει στην εξεταζόμενη φράση “Sell in May and go away” αποδίδει καθαρό κέρδος 1.968.442 ευρώ.

 

Άρα το συμπέρασμα από αυτό το πολύ απλό πείραμα ενισχύει την πεποίθηση για την ύπαρξη κάποιας μορφής εποχικότητας στη Wall Street, και φαίνεται πως το “Sell in May and go away”, εκτός ότι έχει αποτυπωθεί ως ρήση στη συνείδηση του επενδυτικού κοινού στη Wall Street, επαληθεύεται και από πραγματικά δεδομένα.

Η αναφορά στην άνω στρατηγική δεν αποτελεί σύσταση η προτροπή για αγοραπωλησία μετοχών, αλλά μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως μπορεί ο επενδυτής με τη βοήθεια κάποιου Βacktest (έλεγχο μεθόδου σε ιστορικά δεδομένα χρηματιστηριακού προγράμματος), να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα μιας οποιασδήποτε μεθόδου, με ελάχιστο χρόνο ενασχόλησης.

Ισχύει το «Sell in May and go away»;

* Ο κ. Ιωάννης Κουφός είναι υπεύθυνος R&D Ξένων Αγορών της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ, για το GreekTrader.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017