ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.- Αποτελέσματα α' εξαμήνου 2016 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.- Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2016

26.08.2016 11:21

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,8 εκατ. έναντι Ευρώ 3,4 εκατ. πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 14,5 εκατ., έναντι Ευρώ 15,0 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 51 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 434 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017