ΙΝΤRALOT: Επιστροφή στα κέρδη, αλλά ο δανεισμός…ίπταται(!) | Mikrometoxos.gr

ΙΝΤRALOT: Επιστροφή στα κέρδη, αλλά ο δανεισμός…ίπταται(!)

01.12.2016 20:57

Αποτιμάται σε 173,3 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 1,0900 ευρώ ευρώ.

ΧΑΜΗΛΟ – ΥΨΗΛΟ 2016 στα 0,8150 και 1,3900 ευρώ… Στο -6,84% από την αρχή του έτους… Με συναλλαγές 115.000 τμχ ημερησίως…

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΝΕΑMHNOY: 957,5 εκατ. ευρώ από  895 εκατ.
ΚΕΡΔΗ: 1,8 εκατ. ευρώ**
ΚΕΡΔΗ για τα δικαιώματα ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ… 30,6 εκατ. ευρώ!!!!!
**ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΥΣΙ 50,4 εκατ. ευρώ
ΕBITDA: 124 εκατ. από 121 εκατ. ευρώ…
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ +Δ/ντικων Στελεχών.: 7,72 εκατ. ευρώ!!!
ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ Κεφαλαίων: 124,65 εκατ. από 129.56 εκατ. ευρώ
______________
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 706,26 εκατ. από 718,06 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 220,31 εκατ. από 36,18 εκατ,. ευρώ.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου: 372,8 εκατ. έναντι 272,3 εκατ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 553,77 εκατ. ευρώ από 481,94 εκατ. ευρώ…
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +50,76 εκατ. ευρώ από +26,36 εκατ. ευρώ…
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.16:  5.225 άτομα. Στις 30/6/2015  5.184 άτομα.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 7,7 εκατ. ευρώ
……………………………
P/bv: 1,39
ΔΔΜ: 4,4(!!!) από 3,5 και από 3,2. (Ιδιαίτερα απογοητευτικό, ουσιαστικά τραγικό)
ΕV/EBITDA: 5,8 (πολύ καλό)

________________________________

ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ μεταξύ των άλλων…

Σε επίπεδα… επιφυλακής η δανειακή μόχλευση της ΙΝΤΡΑΛΟΤ + μεγέθη 6μήνου
Αποτιμάται σε 149,4 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 0,9400 ευρώ ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2016 στα 0,8150 και 1,2100 ευρώ… Στο -19,5% από την αρχή του έτους… Με συναλλαγές 100.000 τμχ ημερησίως… Κύκλος εργασιών EΞAMHNOY:  636.871.000  από  618.937.000 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 146.593.000 από 129.563.000 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  508.074.000 από 718.060.000 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  215.801.000 από 36.180.000 […]

__________

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Κάθε πέρυσι και πολύ καλύτερα…
Τα ίδια κεφάλαια έχουν μειωθεί σε…110 εκατ. από τα 129,6 εκατ. στις 31.12.2015 και από τα 217,5 εκατ. ένα χρόνο πριν…

 

 

___________

INTRALOT: Τι… σχολιάζαμε για το 2014 και τι έγινε στο 6μηνο του 2015… Κοινώς κλάφτα Χαραλάμπη…

Συνεχιζόμενο πάρτι, με απρόσκλητους και απόντες μονίμως τους μικρομετόχους…

Continue reading … / Edit |
14.08.2015
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017