ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Το ζητούμενο είναι το τι θα κάνει από εδώ και πέρα... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Το ζητούμενο είναι το τι θα κάνει από εδώ και πέρα…

06.04.2015 12:28

ΙΝΤΡΑΚΟΜ-απάντηση: Το ζήτημα είναι το τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Πάντως τα χρηματοοικονομικά της και κυρίως ο δανεισμός της βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό…

Το 2014, ο Ομιλος INTRACOM HOLDINGS βελτίωσε σημαντικά τα βασικά του μεγέθη, καταγράφοντας αύξηση των πωλήσεων του από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά 18,5%, και αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας EBITDA κατά 27,1 εκατ. ευρώ.

Οι θυγατρικές του Ομίλου κατέγραψαν σημαντικές επιδόσεις καθώς πραγματοποίησαν αυξημένες πωλήσεις με σημαντικά βελτιωμένα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας.

Σημαντική επιτυχία του Ομίλου θεωρούμε την έντονη εξωστρέφεια που ανέπτυξε και το 2014, με πωλήσεις 166 εκατ. προερχόμενες από διεθνή δραστηριότητα, ή ποσοστό 32% των ενοποιημένων πωλήσεων και 48% των πωλήσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Ενδεικτικό της δυναμικής που αναπτύσσουν οι εταιρίες του Ομίλου είναι ότι το 2014 υπέγραψαν νέες συμβάσεις που άγγιξαν τα 490 εκατ., ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ξεπερνάει τα 850 εκατ. Περισσότερο από 50% του ανεκτέλεστου αφορά διεθνείς συμβάσεις.

Πέραν της λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου, το 2014 καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Συγκεκριμένα:

α) Υλοποιήθηκαν δύο μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, η πώληση της συμμετοχής της Intracom Holdings στην Hellas Online, στην Vodafone – Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ, έναντι συνολικού τιμήματος 67 εκατ., το Νοέμβριο 2014.

Και η πώληση της συμμετοχής του 49% της Intracom Telecom με συνολική ωφέλεια για την INTRACOM HOLDINGS ποσού 47 εκατ., τον Δεκέμβριο του 2014.

Η υλοποίηση των παραπάνω deals οδηγεί σε: Σημαντική αύξηση των διαθεσίμων, δίνοντας στην εταιρία την δυνατότητα νέων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον Ομιλο

Και σε μεγάλη μείωση του δανεισμού, αλλά και σε μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας από EBITDA που προσέδιδε η Hellas Online στα συνολικά αποτελέσματα.

 

Aπό το σημερινό ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017