ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Θετικές εξελίξεις στη χρήση 2014… | Mikrometoxos.gr

ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Θετικές εξελίξεις στη χρήση 2014…

23.03.2015 12:39
ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 0,54 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 23 εκατ. ευρώ στο 2013…
Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από 109,6 εκατ. σε 153,9 εκατ. ευρώ με τα Ebitda απο -15,13 εκατ. ευρώ να γυρίζουν θετικά σε 11 εκατ. ευρώ(!). 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 60,8 εκατ. από 62,8 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. στο 0,79 [δανεισμός 73,8 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα 25,8 εκατ. ευρώ]. Στα 4,3 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των +1,44 εκατ. του 2013. 
ΙΝΚΑΤ: Αποτιμάται σε 11,6 εκατ. [με βάση τιμή 0,50000 ευρώ] με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,19. Με ελάχιστο – μέγιστο 2015 στα 1,0700 – 1,2900 ευρώ. Με την λογιστική αξία της στα 2,6200 ευρώ.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ διαθέσιμα 25,8 εκατ. ευρώ, δανεισμός 73,8 εκατ. ευρώ [εκ των οποίων τα 32,5 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμος], απαιτήσεις 118 εκατ. και αποθέματα 13,9 εκατ. ευρώ. Τα άυλα μόλις 2,9 εκατ. ευρώ… 
ΓΙΑ αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί προσωπικό 365 ατόμων από 401 άτομα το 2013. 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017