ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ (προς αρχαρίους και όχι μόνον)… | Mikrometoxos.gr

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ (προς αρχαρίους και όχι μόνον)…

14.12.2014 12:25

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ (προς αρχαρίους και όχι μόνον): Τα κέρδη εις νέον ή εσωτερικά κεφάλαια σε μια επιχείρηση είναι ουσιαστικά τα παρακρατηθέντα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.

Η διαφορά με το τακτικό αποθεματικό είναι ότι το δεύτερο το επιβάλλει ο νόμος. Είναι μία εσωτερική (internal) πηγή κεφαλαίων. Άλλες, εξωτερικές (external) πηγές χρηματοδότησης είναι:

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017