ΙΑΣΩ: Με τον δείκτη P/BV στο 0,50 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 1,64... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΙΑΣΩ: Με τον δείκτη P/BV στο 0,50 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 1,64…

04.12.2014 12:19

ΙΑΣΩ: Ξεκάθαρα χαρτί τάσης, δευτερότριτης γραμμής… Οπότε, αν συνεχισθεί το καλό κλίμα έχει περιθώρια να καλύψει…

Αποτιμάται σε 47,8 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,9000 ευρώ. Με χαμηλό – υψηλό έτους στα 0,7700 και 1,9900 (απέχει τώρα από το υψηλό του 120%).

Με σύνολο ενεργητικού 357,4 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 261,8 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,82 ευρώ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,24 εκατ. ευρώ, αποθέματα 3,3 εκατ. ευρώ.

  • Σε 72 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες. Στα ταμεία 5,75 εκατ. ευρώ).

Στα 250,8 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών του. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 147,9 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 27 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 15,9 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 60 εκατ. ευρώ.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 96,2 εκατ. ευρώ από 93,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Κέρδη 9μήνου 3,78 ευρώ από 7,8 εκατ. ευρώ πέρυσι και πωλήσεις 99 εκατ. ευρώ από 91,6 εκατ. ευρώ.

Kαι τα ebitda από τα 25,34 εκατ. του 2013 μειώθηκαν στα 19,8 εκατ. στο 9μηνο του 2014.

  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν θετικές κατά 3,77 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,50 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 1,64…

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε +17,11 εκατ. ευρώ από +17,35 εκατ. πέρυσι. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 725 χιλ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1752 ατόμων από 1649 το 2013.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ:

Ο κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, αλλά δεν μπορούν – και να θέλουν – να τον τελειώσουν… Έχει πρόβλημα δανειακού κόστους – εξυπηρέτησης, ενώ υπάρχουν γκρίζες σκιές στις αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις του ομίλου λόγω ορισμένων θυγατρικών του…
ΑΥΤΟ όμως δεν σημαίνει τίποτα προκειμένου περί Χ.Α. Άμα υπάρχει βούληση, όπου θέλουν το πάνε το χαρτί τα Funds…
Από το σημερινό φύλλο της εφημερίδας ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017