Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.): ΘΕΑματική Εκκίνηση για ΘΕΑματικά Αποτελέσματα | Mikrometoxos.gr

Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.): ΘΕΑματική Εκκίνηση για ΘΕΑματικά Αποτελέσματα

14.10.2016 14:37

Έχετε μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα αλλά διστάζετε να ξεκινήσετε;

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί ενδιαφερόμενες υποψήφιες νέες επιχειρηματικές ομάδες/ επιχειρηματίες που εστιάζουν στους τομείς

 • Αγροδιατροφή
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Κλάδοι έντασης σχεδίου (χειροτεχνία – ένδυση – έπιπλο)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 • Ενέργεια (ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, smart grids)
 • Φάρμακα /Υγεία
 • Ευφυείς και Βιώσιμες Μεταφορές
 • Νέα Υλικά
 • Ναυπηγική

να υποβάλλουν έως τις 6 Νοεμβρίου 2016 αίτηση ένταξης στη «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων» (Θ.Ε.Α.). εντός της οποίας μπορούν να φιλοξενηθούν νεοφυείς καινοτομικές επιχειρήσεις (startups), για χρονικό διάστημα έως 9 μηνών.

Η Θ.Ε.Α. θα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Business Plan, Marketing Plan, νομικά, λογιστικά θέματα)
 3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης
 4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α. είναι:

 • Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, σε πενταόροφο κτίριο επί της οδού Κεφαλληνίας 45, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.
 • Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται, καθώς παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.
 • Κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α.
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.
 • Τεχνική υποστήριξη για την απόκτηση πρόσβασης σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της.
 • Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων σε θέματα διαχείρισης
 • Δράσεις Επιχειρηματικής Δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ & ΣΤΑΔΙΑ

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 6 Νοεμβρίου 2016 θα αξιολογούνται άμεσα με σειρά προτεραιότητας (first come, first served). Οι θετικά αξιολογημένες επιχειρηματικές ομάδες θα κληθούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προεπώασης (pre-incubation) που θα τους παρασχεθεί από τη  ΘΕΑ  και θα είναι διάρκειας 3 μηνών.

Στο διάστημα αυτό οι επιχειρηματικές  ομάδες  θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της ΘΕΑ με στόχο να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους, αλλά και να διαπιστωθεί αν είναι εφικτό να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Μετά την ολοκλήρωση τους προγράμματος προεπώασης θα ακολουθήσει το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) των επιχειρηματικών ομάδων το οποίο θα περιλαμβάνει φιλοξενία στη ΘΕΑ διάρκειας έως και 6 μηνών καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες (συμβουλευτική, δικτύωση κ.λ.π). Για να ενταχθεί μία επιχειρηματική ομάδα στο πρόγραμμα εκκόλαψης θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προεπώασης.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017