Η OpenCircle ανοίγει τον «κύκλο»: Ξεκίνησε η άντληση κεφαλαίων για ΜμΕ μέσω της equity Crowdfunding

 

Η OpenCircle, η πρώτη ελληνική πλατφόρμα Συμμετοχικών Επενδύσεων (equity crowdfunding),  που δημιούργησε και διαχειρίζεται η εταιρία Parnasse AE, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην εναλλακτική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μέσω της πρωτοπόρου ψηφιακής πλατφόρμας ξεκίνησε επισήμως η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων για την χρηματοδότηση τριών νέων επιχειρηματικών σχεδίων από τρεις αντίστοιχες καινοτόμες και αναπτυσσόμενες  ελληνικές εταιρίες.

Στον ψηφιακό ιστότοπο Συμμετοχικών Επενδύσεων OpenCircleproject.gr εντάχθηκαν τα επιχειρηματικά σχέδια των εταιριών:

–       Pinnatta, η οποία αναπτύσσει την ομώνυμη εφαρμογή επικοινωνίας μέσω διαδραστικών μηνυμάτων για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα

–       Offerial, η οποία αναπτύσσει εφαρμογές για προσωποποιημένο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ

–       Ark Analytics, η οποία παρέχει εξειδικευμένα εργαλεία και συστήματα διαχείρισης κινδύνων (risk management).

Τα επιχειρηματικά σχέδια παρουσιάζονται συνοδευόμενα από πλήρη οικονομικά δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων επενδυτών- εγγεγραμμένων μελών της πλατφόρμας.

Οι υποψήφιοι επενδυτές-μέλη, οι οποίοι ήδη ξεπερνούν τους 400, έχουν τη δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης και παρακολούθησης της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων μέσα από μια πρωτοπόρα σχεδιασμένη τυποποιημένη διαδικασία, που εξασφαλίζει  διαφάνεια και αποτελεσματική αξιολόγηση των αιτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων.

Στόχος της Parnasse A.E. και της OpenCircle είναι η δημιουργία μιας ενεργούς κοινότητας, όπου θα διασυνδέονται ελληνικές υγιείς επιχειρήσεις, που διαθέτουν στρατηγική και όραμα για διεθνή επέκταση με εμπνευσμένους δυναμικούς επενδυτές, που θα χρηματοδοτήσουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό τους.

Ο πρόεδρος της Parnasse Α.Ε., Ξενοφών Κορκίδης δήλωσε σχετικά:  «η OpenCircle εισάγει το μοντέλο των συμμετοχικών επενδύσεων στην Ελλάδα και αποτελεί ένα εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την κεφαλαιοδότηση των ΜΜΕ ελληνικών εταιριών.

Στοχεύουμε στην ενεργοποίηση πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών, ώστε να υποστηρίξουμε τη νέα γενιά επιχειρήσεων, που με τη σειρά τους θα αποτελέσουν τους φορείς ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας».

Ο CEO της Parnasse A.E., Σωκράτης Πλούσσας συμπλήρωσε: «δημιουργήσαμε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των προς χρηματοδότηση σχεδίων αλλά και διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ επιχειρηματιών και επενδυτών καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χρηματοδότησης, αλλά και μετά την ολοκλήρωση της».

Η Parnasse μέσω της Open Circle έχει θέσει ως στόχο την άντληση 3 εκατ. ευρώ εντός του 2015, ενώ προετοιμάζει διαρκώς την παρουσίαση νέων επιχειρήσεων στην πλατφόρμα της.