Η Goldman Sachs αναβαθμίζει την σύσταση για τον ΟΤΕ σε “AΓΟΡΑ”

ΟΤΕ: Στα 9,7 ευρώ αυξάνει την τιμή η Goldman Sachs

Η Goldman Sachs αναβαθμίζει την σύσταση για τον ΟΤΕ σε “buy”
Στα 9,70 ευρώ ανά μετοχή, από 9,40 ευρώ προηγουμένως, αύξησε την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ η Goldman Sachs, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την σύσταση σε “AΓΟΡΑ” από “ΟΥΔΕΤΕΡΗ”.