Η Euroxx δίδει σύσταση overweight για την Εθνική και τιμή στόχο στα 2,00 ευρώ

Η τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που γεννά η μακροοικονομική και πολιτική αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην Ελλάδα
Για βελτίωση των επιπέδων ρευστότητας της Εθνικής κάνει λόγο η Euroxx, στην ειδική έκθεσή της “Lowest Eurosystem Reliance on Superior Liquidity Position”, αποτιμώντας τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε η τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο του 2015.
Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, οι ζημιές που ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2015 η Εθνική ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αφού αυξήθηκαν λόγω της ενίσχυσης των προβλέψεων.
Η Euroxx δίδει σύσταση overweight για την Εθνική και τιμή στόχο στα 2,00 ευρώ.
Όπως διαμηνύει επίσης η χρηματιστηριακή, η Εθνική χαίρει υψηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και αυξημένων επιπέδων ρευστότητας.
Ωστόσο η τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που γεννά η μακροοικονομική και πολιτική αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην Ελλάδα.
* ,