Η τεχνική εικόνα ευρώ – δολαρίου και του πετρελαίου

Η διάσπαση του 1,0730 μας έδωσε το 1,08 επίπεδο. Το 1,0820 ευρώ αποτελεί την πλησιέστερη αντίσταση στη τρέχουσα φάση της οποίας η επιβεβαιωμένη διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 1,0850. Το 1,0730  είναι σημαντική στήριξη, ενώ ως κύρια έχουμε στο 1,0670. Το 1,0633 είναι στην παρούσα το stop στο Long.

——

To επίπεδο των 57 δολαρίων δοκιμάστηκε και πάλι. Πλέον το stop μας στο Long ανεβαίνει στα 55 δολάρια που αποτελούν την κύρια στήριξη μας. Και μόνον η διάσπασή της μπορεί να δώσει τα 53,60 δολάρια. Αντίστοιχα τα 57,20-57,50 είναι η κοντινή μας αντίσταση, της οποίας η κατοχύρωση σε ώρα μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης.

* ,