Η στατιστική εικόνα της σημερινής συνεδρίασης (30/8)

30 Αυγ 2016

Δραστηριότητα Αγορών

Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 23.698.404 99,95 24.659.228,2 99,97 37.446.837.119,98 92,47
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 3.580 0,02 6.908,5 0,03 2.691.258.622,09 6,65
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 7.458 0,03 565,18 0,00 146.255.807,82 0,36
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 190.496.278,36 0,47
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 375 0,00 21,75 0,00 6.651.639,7 0,02
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12 0,00 161,9 0,00 13.263.799,07 0,03
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ 154.909 0,65 647,21 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Αγορά Όγκος Αξία Κεφαλαιοποίηση
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 23.864.738 24.667.532,74 40.494.763.267,02
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 0 0 119.002.007,92

 

* ,