Η πρόθεση της κυβέρνησης για αύξηση της φορολογίας στις συλλογικές επενδύσεις προκαλεί έντονες αντιδράσεις | Mikrometoxos.gr

Η πρόθεση της κυβέρνησης για αύξηση της φορολογίας στις συλλογικές επενδύσεις προκαλεί έντονες αντιδράσεις

01.03.2015 15:24

Η πρόθεση της κυβέρνησης για αύξηση της φορολογίας για τις συλλογικές επενδύσεις προκαλεί τις έντονες αντιδράσεων φορέων του επενδυτικού κλάδου.

Σημειώνεται ότι στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εντάσσονται οι ΑΕΔΑΚ (αμοιβαία κεφάλαια), οι εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), καθώς και οι Εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

Στελέχη ΑΕΔΑΚ υπογραμμίζουν με έμφαση ότι τα φορολογικά έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από τις ενδεχόμενες αλλαγές στη φορολογία θα είναι ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες του κράτους (λόγω και του μικρού ενεργητικού των Α/Κ στην αγορά), ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η πιθανότητα για εκροές κεφαλαίων, μια και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβάρυνσης και για τους μεριδιούχους.

Παράλληλα, κάποιοι διαχειριστές απειλούν ακόμη και με «μετανάστευση» των αμοιβαίων κεφαλαίων προς το Λουξεμβούργο ή ακόμη και την πώληση συλλογικών επενδύσεων σε ξένα funds, εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει στην επιπλέον φορολόγηση των συλλογικών επενδύσεων. Χρησιμοποιώντας το λεγόμενο «κοινοτικό διαβατήριο» μια ελληνική ΑΕΔΑΚ μπορεί να δημιουργήσει αμοιβαία κεφάλαια στο Λουξεμβούργο και να ενσωματώσει σε εκείνα, τα υπάρχοντα αμοιβαία κεφάλαια, αποφεύγοντας έτσι την επιπλέον φορολογία.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017