Η μετοχή της ημέρας

Η Πειραιώς με 6,5 δισεκ. κεφάλαια με φουλ εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ εμφανίζει κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ [προχθές μόλις… 1,28 δισ.] που σημαίνει P/BV 0,24 από τα χαμηλότερο στο ταμπλό…

Το 1,00 ευρώ κεφαλαίων στην Πειραιώς αποτιμάται 0,2580 ευρώ, κάτι που κάλλιστα ονομάζεται ακραία και εξωφρενική στρέβλωση. Υπάρχει εξήγηση για την στρέβλωση αυτή;

Η Πειραιώς αντιπροσωπεύει την εθνική οικονομία. Είναι μια μεγάλη τράπεζα – η δεύτερη μεγαλύτερη με βάση το ενεργητικό αλλά πρώτη σε όλα τα μερίδια αγοράς – και αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο χώρας.

Η Πειραιώς είναι το «τραπεζικό CDS» του ρίσκου της Ελλάδος αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο χώρας.
Από το σημερινό ‘‘ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”
* ,