Η μετοχή της ημέρας | Mikrometoxos.gr

Η μετοχή της ημέρας

16.03.2015 03:12

AUTOHELLAS

Οταν σε μία συνεδρίαση σαν και την χθεσινή, όχι μόνον δεν επηρεάζεσαι αλλά αντίθετα ενισχύεται η τιμή της μετοχής σου κατά 4,89% αυτό από μόνο του λέει πολλά…

Πόσο μάλιστα που οι αγοραστές δεν κάλυψαν την ζήτησή τους.
Μπορεί η μετοχή να μην διακρίνεται από την εμπορευσιμότητά της, αλλά όχι μόνον δεν ζημίωσε τα χαρτοφυλάκια αλλά τουναντίον τα ενίσχυσε με μεγάλες αποδόσεις στη τελευταία πενταετία – εξαετία κόντρα στη κρίση και όλα τα συμπαρομαρτούντα…
Εξαιρετικά τα δείγματα γραφής και του ισολογισμού χρήσης για το 2014…
———————–
ΟΤΟΕΛ: Τα Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 16,1 εκατ. από 6,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 148,1%.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιστροφή κεφαλαίου από την συμμετοχή της εταιρείας στην Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ συνολικού ύψους για την ΟΤΟΕΛ 8 εκατ., που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2014, δεν συμπεριλαμβάνεται και δεν επηρέασε τα ανωτέρω αποτελέσματα(!!)…
Η μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στην Ελλάδα, που το 2014 παρουσίασαν αύξηση 32%
Αύξηση περίπου διπλάσια από το ρυθμό αύξησης των αεροπορικών αφίξεων τουριστών στη χώρα, που υποδηλώνει και σημαντική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας.
ΟΤΟΕΛ: Στο +4,89% χθες στη τιμή των 10,3000 ευρώ που αποτιμά τον όμιλο σε 125,22 εκατ. ευρώ (πολλαπλασιαστής κερδών 2014 στο 7,8 και P/bv 0,70).  Και στο +11% εφέτος, με τον γ.δ. στο -6,78% και τον MIDCAP [όπου και ανήκει] στο +6,03%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση 2015 (κέρδη χρήσεως 2014) θα προτείνει την διανομή μερίσματος ποσού 0,80 ανά μετοχή στην ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Μερισματική απόδοση 7,7% καθαρά…
Aπό την εφημ.. ”XΡHMATIΣTHΡIO” του Σαββάτου 14 Μαρτίου
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017