Η μετοχή απόλυτος star της περιόδου!!

Στις 23 Ιουνίου πριν ανακοινωθεί η έκβαση του Brexit ολοκκλήρωσε στα 18,5700 ευρώ. Την επομένη πριν κλείσει στα 16,0000 ευρώ είχε κάνει μία βόλτα κι από τα πέριξ των 15,5000!!

Τώρα όμως μετά το επακολουθήσαν 12-3 και το σημερινό μέχρι στιγμής +3,2% βρίσκεται στα 19,8000 (!) ευρώ…

ΟΧΙ μόνον βρίσκεται στο + 1,20 ευρώ και στο +6,6% από την 23η Ιουνίου, αλλά έδωσε δυνητική απόδοση μέχρι 27,5% μέχρι τώρα σε όσους τοποθετήθηκαν στα χαμηλά της 24ης Ιουνίου ή και +23,5% από τα υψηλά της ίδιας ημέρας…

Ξεκίνησε το 2016 από τα 17,3000 ευρώ και +14,4% έκτοτε…

ΦΥΣΙΚΑ περί της FF GROUP και της μετοχής της ο λόγος…

____________________

Για τον όμιλο και την μετοχή του έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες αναφορές από τον μ/μ πρόσφατα και πολύ πρόσφατα. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε…

* ,