Η μεγαλοψυχία των γάλλων της Lafarge και η αποθέωση της ειρωνείας και του δουλέματος!! | Mikrometoxos.gr

Η μεγαλοψυχία των γάλλων της Lafarge και η αποθέωση της ειρωνείας και του δουλέματος!!

31.07.2015 16:18

ΔIABAZOYME…

 

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προσφερόμενο τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον προτείνοντα.

Η αξία της συναλλαγής επί της οποίας υπολογίζεται ο εν λόγω φόρος εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης είναι η υψηλότερη μεταξύ του προσφερόμενου τιμήματος και της τιμής κλεισίματος στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία πριν από την αίτηση για τη μεταβίβαση των μετοχών στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

Σημειώνεται ότι ο προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, κατά συνέπεια, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του προσφερόμενου τιμήματος χωρίς να αφαιρεθούν τα ανωτέρω δικαιώματα εκκαθάρισης αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017