Η διάσπαση των 728 μονάδων θα φέρει νέα χαμηλά

Θεαματικό sell off που πλήρωσε ουσιαστικά το ύψος της διάσπασης του τριγώνου δίνοντας αντίδραση στο κλείσιμο της συνεδρίασης. Το 223 και 226 κοντινές αντιστάσεις στον f25 ενώ

Σε κάθε περίπτωση η περιοχή του 216 είναι στήριξη και κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση.

Υποβάθμιση και από τον s&p μιας και πλέον η οικονομία παρουσιάζει σημάδια κατάρρευσης ψάχνοντας άμεσα για μία λύση.

Ουσιαστικά η αγορά μας δίνει και πάλι αγοραστικό σήμα πάνω από τις 234 μονάδες σε κλείσιμο και σε ημερήσιο.

O τραπεζικός είχε και την μεγαλύτερη πίεση, με την ΕΤΕ να καταφέρνει να κρατήσει την στήριξη κλείνοντας σταθερή στα 1,0800 ευρώ με θεαματικό auction.

Ουσιαστικά το 728 του ΓΔ είναι και η σημαντική μας στήριξη, που διάσπαση μπορεί να μας φέρει δώσει νέα χαμηλά, ενώ όσο κρατάει μπορεί να δώσει μία αντίδραση.

Intraday position

short stop 234

_________________________

Support: 219, 216, 214, 212

Resist.: 223 226, 228, 231

Daily spot market position s/l 234

FAST FINANCE SEC

* ,