Η βελτίωση της τιμής του Χαλκού σε συνδυασμό με την λειτουργική ολοκλήρωση της Fulgor θα βοηθήσουν τα Ελληνικά Καλκώδια - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Η βελτίωση της τιμής του Χαλκού σε συνδυασμό με την λειτουργική ολοκλήρωση της Fulgor θα βοηθήσουν τα Ελληνικά Καλκώδια

25.05.2015 03:48

**Ελληνικά Καλώδια:

 

Η βελτίωση της τιμής του Χαλκού σε συνδυασμό με την λειτουργική ολοκλήρωση της Fulgor μέσα στον όμιλο αναμένεται να βελτιώσουν τα μεγέθη ενώ η έναρξη πολλών σημαντικών Ευρωπαικών προγραμμάτων τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών δικτύων  μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ισχυρής ανάπτυξης για τα μεγέθη των ελληνικών καλωδίων.

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 359 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4% έναντι του 2013. Η ποσοτική αύξηση των πωλήσεων των βασικών προϊόντων του Ομίλου έφτασε το 15%, το οποίο όμως δεν αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών λόγω των μειωμένων τιμών του χαλκού κατά τη διάρκεια του 2014.

 

Ο Όμιλος πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων του με αποτέλεσμα την καθαρή ανατίμηση της αξίας τους κατά 35,6 εκ. ευρώ. Ωστόσο, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, μόνο οι αρνητικές αναπροσαρμογές, που ανήλθαν σε 11,2 εκ. ευρώ, επηρεάζουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Οι θετικές αναπροσαρμογές ύψους 46,8 εκ. ευρώ (προ φόρων) υπολογίζονται απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) προ επανεκτίμησης παγίων διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκ. ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου προ επανεκτίμησης παγίων ανήλθε σε ζημιές 8,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ το 2013. Τα αντίστοιχα ποσά μετά την επανεκτίμηση διαμορφώνονται σε ζημιές 11,2 εκ. ευρώ (EBITDA) και 20 εκ. ευρώ (EBIT).

 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 6,3 εκ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού ενώ επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού), καθώς και από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 30,3 εκ. ευρώ.

 

Η Ελληνικά Καλώδια έχει ήδη αναλάβει δύο σημαντικά έργα, το έργο διασύνδεσης των νήσων Σύρου – Τήνου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου – Πάρου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Διασύνδεσης των Κυκλάδων, και το έργο διασύνδεσης του αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου. Επιπρόσθετα αναμένονται θετικές εξελίξεις και από άλλους διαγωνισμούς υποβρυχίων καλωδίων στο άμεσο μέλλον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ

 

**ΕΛΚΑ: Ο όµιλος  πραγµατοποίησε επανεκτίµηση της αξίας των παγίων του, µε αποτέλεσµα αρνητική επίδραση της τάξης των 8,3 εκατ. ευρώ στην καθαρή κερδοφορία και θετική επίδραση 28,7 εκ. ευρώ (µετά από φόρους) στην καθαρή θέση.

ΕΝ αναμονή του τριμήνου τους…

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017