Η αγορά με συνοπτικές διαδικασίες δοκιμάζει και πάλι τα υψηλά της

FAST FINANCE SEC

Ψάχνοντας το χάσμα…

Η αγορά όχι μόνο αντέδρασε, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες δοκιμάζει και πάλι τα υψηλά της.

Το 1578 και 1583 είναι η αντίσταση μας που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση.

Το 1553 και 1540 κοντινές στηρίξεις με το 1520 πλέον να είναι το stop μας.

Ενσωματωμένη εικόνα 1

Ο τραπεζικός ψάχνει το 726, σημειώνοντας σημαντικά κέρδη στην συνεδρίαση της Παρασκευής.

Η ΓΕΚ με νέα υψηλά κίνησης αντιμέτωπη με το 222 που κατοχύρωση μπορεί να την βάλει σε επιθετική τάση, με το 206 να γίνεται σημαντική στήριξη.

Το ΕΧΑΕ θα δοκιμάσει αν μη τι άλλο το 452- 459 που θέλει προσοχή βραχυπρόθεσμα και που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης.

Ο ΜΥΤΙΛ ψάχνει το 510 χωρίς να μας κάνει την χάρη να δοκιμάσει το 450

Ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ δοκιμάζει το mob του 135 που κατοχύρωση μπορεί να δώσει περαιτέρω τάση προς το 150.

Intraday position long stop 1520

Support : 1553, 1540, 1524, 1520

Resist : 1573, 1583,1598

Daily spot market position LONG s/l 1464

* ,