Η Θεμελιώδης Ανάλυση (Fundamental Analysis) και που βασίζεται…

Θεμελιώδης ανάλυση (Fundamental Analysis) ονομάζεται η μέθοδος κατά την οποία μελετώντας το υπόβαθρο, τα οργανικά στοιχεία  καθώς και τα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά ενός asset, αποπειράται να σχηματιστεί η πραγματική του χρηματοοικονομική εικόνα και κατ” επέκταση και η μελλοντική του πορεία/ανέλιξη.

Βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι η πορεία ενός χρηματιστηριακού asset επηρεάζεται καθοριστικά από παράγοντες όπως, η πορεία της οικονομίας, το διεθνές κλίμα, οι διεθνείς εξελίξεις, επερχόμενες αποφάσεις/νόμους/ανακοινώσεις μεγάλων οίκων αξιολόγησης ή διεθνών οργανισμών βαρύνουσας σημασίας κτλ. άνοδος/πτώση επιτοκίων, κυβερνητικές πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, σου δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσεις την εσωτερική αξία μιας επένδυσης αλλά και να αναγνωρίσεις μεσο-μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για κέρδη. Δημοσιονομικές πολιτικές, νομισματική, κυβερνητική πολιτική.

Πιο συγκεκριμένα η θεμελιώδης ανάλυση στην αγορά FOREX μελετάει τους μακροοικονομικούς δείκτεςοι οποίοι σε συνδυασμό με την ειδησεογραφία και το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο αποτυπώνουν μια εικόνα για την πορεία του νομίσματος.

Οι τρείς βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την “δύναμη” ενός νομίσματος είναι:

  1. Κραταιά αναπτυσσόμενη οικονομία.

Όσο πιο πολλά προϊόντα παράγει και εξάγει μια οικονομία τόσο μεγαλώνει η ζήτηση του αντίστοιχου νομίσματος ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση αυτών των αγαθών. Παραπέρα, όσο πιο απαραίτητα είναι τα προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο θα μεγαλώνει η ζήτηση για το αντίστοιχο συνδεδεμένο νόμισμα και συνεπώς τόσο οι δυνάμεις της αγοράς (προσφορά – ζήτηση) θα οδηγούν την τιμή του νομίσματος στα ύψη (π.χ πετρέλαιο και USD).

  1. Κυβερνητική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική.

Ο τρόπος που η εκάστοτε κυβέρνηση διαχειρίζεται τις κρατικές δαπάνες, το φορολογικό σύστημα και τα ισοζύγια μιας οικονομίας, καθιστώντας την υγιή/βιώσιμη ή όχι αποτελεί εν ολίγης τη δημοσιονομική της πολιτική.

Από την άλλη ο έτερος ρυθμιστικός παράγοντας της οικονομίας, η Κεντρική Τράπεζα, αναλαμβάνει το ρόλο της νομισματικής πολιτικής. Οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν διάφορα εργαλεία για να επεμβαίνουν και να διατηρούν την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Τα πιο συνήθη είναι:

α) Ο καθορισμός του ύψους των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων: Όσο πιο χαμηλά τα επιτόκια, τόσο η ΚΤ ενθαρρύνει τον δανεισμό, το οποίο συνεπάγεται αύξηση της προσφοράς χρήματος στην αγορά => ενθάρρυνση επενδύσεων => Ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, τα υψηλότερα επιτόκια συνεπάγονται υψηλότερες αποδόσεις. Αυτό έχεις ως συνέπεια την προσέλκυση διεθνών επενδυτών που αποσκοπούν σε υψηλότερα κέρδη από την αγορά ομολόγων, τα οποία τώρα θα έχουν υψηλότερη απόδοση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει μετατροπή του νομίσματος του επίδοξου επενδυτή στο νόμισμα της χώρας που εκδίδει τα ομόλογα, γεγονός το οποίο α σημάνει την αύξηση στη ζήτηση για το νόμισμα ισχυροποιώντας το. (Για περισσότερα διαβάστε: “Η σημασία των επιτοκίων στην αγορά συναλλάγματος”).

β) Ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος στην αγορά μέσω της “Πολιτικής Ανοιχτής Αγοράς”:Οι ΚΤ ελέγχουν την προσφορά χρήματος κυρίως αγοράζοντας και πουλώντας κρατικά ομόλογα. Όταν αγοράζουν ομόλογα “ρίχνουν” χρήμα στην αγορά, όταν πουλούν ομόλογα “τραβάνε” χρήμα από την αγορά. Οι αποφάσεις για αύξηση ή μείωση της προσφοράς επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομίες και κατ” επέκταση τα νομίσματά τους.

γ) Ο έλεγχος των αποθεματικών των εμπορικών τραπεζών: Με αυτό το τρόπο οι ΚΤ προσπαθούν να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς χρήματος και πληθωρισμού. Οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν ένα ποσοστό των καταθέσεών τους σε διαθέσιμο απόθεμα ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο και να εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες            ρευστότητας. Το ποσοστό που είναι υποχρεωμένες να διατηρούν οι τράπεζες ελέγχεται από τις ΚΤ και όσο μικρότερο τόσο ενθαρρύνεται ο δανεισμός και συνεπώς η προσφορά χρήματος.

Έτσι, αφ” ενός με τη δημοσιονομική και αφ” εταίρου με την νομισματική πολιτική τα κράτη ρυθμίζουν την καλή λειτουργία, την διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης, την διαχείριση του πληθωρισμού και συνεπώς την “δυναμική” της οικονομίας.

  1. “Λοιπά”

Πέρα από αυτούς τους θεμελιώδεις παράγοντες, υπάρχουν πολλοί ακόμα, πολλές φορές αστάθμητοι, οι οποίοι δεν μπορούν πάντα να ποσοτικοποιηθούν ή να γίνεται ακριβής απολογισμός των συνεπειών που θα έχουν στην πραγματική οικονομία και κατ” επέκταση στην ισοτιμία των νομισμάτων. Τέτοιοι παράγοντες είναι:

  • Λοιπές κυβερνητικές πολιτικές
  • Συστημικός κίνδυνος και αφερεγγυότητα
  • Διεθνείς συγκυρίες
  • Φυσικές καταστροφές
  • Το ευρύτερο κλίμα και οι διεθνής κρίσης

Για περισσότερα διαβάστε “Κύριοι μακροοικονομικοί δείκτες και θεμελιώδης ανάλυση

* ,