Η αγορά για 3η φορά δοκίμασε το 258 επίπεδο, χωρίς να καταφέρει να το σπάσει…

“Συνέχεια σχηματισμού”…

 
Η αγορά για Τρίτη φορά δοκίμασε το 258 επίπεδο χωρίς να καταφέρει να το σπάσει. Μία κατοχύρωση θα μας δώσει το 270 πιθανώς επίπεδο. Το 249 είναι κοντινή στήριξη και stop μας που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 246 ή και στο 241.

Στην χτεσινή συνεδρίαση ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ κλείνοντας στο 870 στοχεύοντας στο 915-930 επίπεδο. Ο όμιλος του Στασινοπουλου με σημαντικούς όγκους έχει ενδιαφέρον ενώ ο ΟΤΕ γύρισε και πάλι στην στήριξη του 840 που θέλει προσοχή με το 890 να συνεχίζει να είναι αντίσταση.

Το ΦΡΙΓΟ έπιασε τον πρώτο μεγάλο στόχο μας και θέλει προσοχή βραχυπρόθεσμα με την στήριξη
κάπου στο 210 και την τάση κραταιά. Το ΜΕΤΚ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά με μία διάσπαση του 835 μιας και μπορεί να μας βγάλει τάση με τους όγκους ανεβασμένους το τελευταίο διάστημα και την βάση στο 8 σημαντική.
Intraday position long
stop 249
_____________________
Support: 250 248, 246, 243
Resist.: 254, 257, 259, 262
Daily spot market position s/l 239

* ,