Ηχηρή προειδοποίηση Moody’s: Εξαιρετικά κοντά στο «σημείο χρεοκοπίας» η Deutsche Bank | Mikrometoxos.gr

Ηχηρή προειδοποίηση Moody’s: Εξαιρετικά κοντά στο «σημείο χρεοκοπίας» η Deutsche Bank

28.10.2016 20:58
Ιστορικά, όταν η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας υποχωρεί κάτω από το σημείο χρεοκοπίας, είναι εξαιρετικά πιθανό η εταιρεία να μη μπορεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία ή να συγκεντρώσει επιπλέον κεφάλαια για την αποπληρωμή των πιστωτών της, τονίζει ο Moody’s
__________________
Τα προβλήματα για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας κάθε άλλο παρά στο παρελθόν ανήκουν, δεδομένης και της ηχηρής προειδοποίησης του διεθνούς οίκου αξιολογήσεων Moody’s
__________________
Οι πιθανότητες χρεοκοπίας της Deutsche Bank βρίσκονται σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα του τραπεζικού κλάδου, σημειώνει συγκεκριμένα η ομάδα αναλυτών του Moody’s, τονίζοντας, μάλιστα, πως αυτό συμβαίνει «παρά τις προσπάθειες της τράπεζας να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση».

Στην εν λόγω έκθεση, ο οίκος επικαλείται τον δείκτη EDF (Expected Default Frequency), που αποτελεί έναν τρόπο μέτρησης της πιθανότητας να αθετήσει τις υποχρεώσεις της κάποια εταιρεία, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου – συνήθως εντός έτους. Για τη Deutsche Bank ο δείκτης αυξήθηκε από 1,05% τον Ιανουάριο του 2016 στο ιστορικό υψηλό 2,85% στις 9 Φεβρουαρίου.

Από τότε μπορεί να έχει μειωθεί κάπως, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητος, αντανακλώντας τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η τράπεζα. Αυτό το διάστημα, ο δείκτης διαμορφώνεται περίπου στο 1,39%, ποσοστό αρκετά υψηλότερα από το βέλτιστο όριο (1,22%), που έχει θέσει ο Moody’s για τις τράπεζες.

deu-3 Deutsche Bank

Η Deutsche Bank βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στο να υποχωρήσει κάτω από το «σημείο χρεοκοπίας» της

Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα από το γεγονός ότι ο δείκτης EDF για τη Deutsche Bank διαμορφώνεται στο 1,39%.
Πρώτο, μόλις το 15% των επιχειρήσεων στην κατηγορία Global Banks και S&Ls έχουν υψηλότερο δείκτη, κάτι που υποδηλώνει πως σε σύγκριση με τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο, ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Deutsche Bank είναι σχετικά υψηλός.
Ωστόσο, το δεύτερο σημείο είναι πως, παρά το γεγονός ότι ο EDF για τη Deutsche Bank βρίσκεται πάνω από τα «αποδεκτά» όρια, δε σημαίνει πως το ίδρυμα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας, αλλά ότι απαιτείται στενή παρακολούθηση.

deu-2 Deutsche Bank

Σύμφωνα με τον Moody’s, η αύξηση του EDF για τη γερμανική τράπεζα προέκυψε ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης στο «σημείο χρεοκοπίας» και της υποτίμηση της χρηματιστηριακής αξίας της, που συνδυαστικά οδήγησαν στα αύξηση της μόχλευσης στην αγορά (market leverage).
Σε αντίθεση, με τη μόχλευση του ισολογισμού, η μόχλευση στην αγορά απηχεί τις απόψεις των επενδυτών.
Σημειώνεται, πάντως, πως ο κίνδυνος για τη Deutsche Bank βαίνει σταθερά αυξανόμενος από το 2008, καθώς οι ζημίες της τράπεζας, αλλά και τα δικαστικά ζητήματα αυξάνουν τον χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο.
Το market leverage της Deutsche Bank βρίσκεται στο 96ο εκατοστημόριο, κάτι που την καθιστά από τις πλέον επικίνδυνες τράπεζες, με βάση αυτή τη μέτρηση.
Μάλιστα, η Deutsche Bank βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στο τωρινό σημείο χρεοκοπίας της,
Από τον Ιούνιο του 2008 η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων της Deutsche Bank έχει υποχωρήσει κατά περίπου 35%, από τα 2,3 τρισ. δολάρια στο 1,5 τρισ. δολάρια, εξαιρετικά κοντά στο σημείο χρεοκοπίας του 1,4 τρισ..
Ιστορικά, όταν η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας υποχωρεί κάτω από το σημείο χρεοκοπίας, είναι εξαιρετικά πιθανό η εταιρεία να μη μπορεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία ή να συγκεντρώσει επιπλέον κεφάλαια για την αποπληρωμή των πιστωτών της, τονίζει ο Moody’s.

deu-1 Deutsche Bank

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017