ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2015

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2015

&

Πρόσκληση σε Conference Call

 

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2015 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

–  Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 μετά το κλείσιμο του ΧΑΑ: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και την εταιρική ιστοσελίδα (www.sarantis.gr). Το Δελτίο Τύπου θα αποσταλεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενώ η ενημέρωση αναλυτών θα αποσταλεί στην ευρεία επενδυτική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 

–  Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 ώρα 17.00 – Ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στο τηλέφωνο 211 180 2000.

 

Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση.

Conference Call Invitation