Ηλεκτρονική Αθηνών: Τι έδειξε το 12μηνό της (30.6.2014) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ηλεκτρονική Αθηνών: Τι έδειξε το 12μηνό της (30.6.2014)

20.12.2014 14:23

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ [12μηνο]: Κύκλος εργασιών 72,9 εκατ. από 84 εκατ. πέρυσι. Ζημίες 11,99 εκατ. έναντι των -8,45 εκατ. στο περυσινό 12μηνο και ebitda αρνητικά 4,48 εκατ. από -2,09 εκατ. στο 2013 (Χρήση 1.7.2013 – 30.6.2014).

Στα 63,7 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού και στα 81 εκατ. το αντίστοιχο του Παθητικού, με τα ίδια κεφάλαια αρνητικά κατά 17,3 εκατ. ευρώ.
Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 47,3 εκατ. ευρώ (μακροπρόθεσμα τα 44,5 εκατ.) και στο ταμείο υπήρχαν 3,41 εκατ. ευρώ.

ΗΛΕΑΘ: Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4,2 εκατ. ευρώ, με το προσωπικό να έχει μειωθεί κατά 66 άτομα στα 519. Για αμοιβές και συναλλαγές μελών δ.σ. και δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 403 χιλ. ευρώ.

ΕΚΤΟΣ διαπραγμάτευσης από τις 7.9.2012 με τελευταία τιμή της στο 0,4800 ευρώ που την αποτιμούσε σε 2,76 εκατ. ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017